Festival NOVÁ GENERACE 25.11.-27.11.22

25. November 2022 19:30 -
27. November 2022 21:30
Festival NOVÁ GENERACE - třídenní kreativní program plný tance v nejrůznějších formách z dílny studentů katedry tance pražské HAMU a vídeňské Musik und Kunst Privatuniversität.

(English below)

25. 11. 2022
19:30 - site-specific performance - prostory HAMU
21:00 - promítání krátkých tanečních filmů - GAMU
.....................................
26. 11. 2022
9:30 - 15:00 - workshop/konkurz vedený choreografy Nové generace - HAMU černý sál (viz samostatná událost: https://fb.me/e/2n3NUwy0z )
15:30 - 18:00 - promítání krátkých tanečních filmů - GAMU
19:30 - večer studentských choreografií I - divadlo DISK (https://www.divadlodisk.cz/repertoar/festival-nove-generace-129)
-> Elisa Hauer: Standstill of movement (MUK - Music and Art Private University of the City of Vienna)
-> Paulina Schabacker: Beyond the limits of the Excessive (MUK)
-> studenti MUK: Oktett
-> Michaela Dzurovčínová: Faunovo odpoledne (HAMU)
-> Anna Benháková: Poutníci II (výňatek) (HAMU)
Po představení proběhne neformální diskuse diváků s umělci tzv. Dvě deci o TAnci moderovaná Danielou Machovou z Tanečních aktualit.
21:00 - JAZZperados Trio - koncert - Kafe DAMU
.....................................
27. 11. 2022
19:30 - večer studentských choreografií II - divadlo Disk (https://www.divadlodisk.cz/repertoar/festival-nove-generace-129)
-> Kseniia Serykh: The Pattern of Contrasts (HAMU)
-> Adéla Kašparová: SHAPƎ (výňatek) (HAMU)
-> Michaela Dzurovčinová: Na predaj! (HAMU)
Po představení proběhne neformální diskuse diváků s umělci tzv. Dvě deci o TAnci moderovaná Danielou Machovou z Tanečních aktualit.
.....................................
Nová generace je platformou pro veřejnou prezentaci prací studentů Katedry tance HAMU. Partnery této platformy je AMU, Magistrát hl. m. Prahy, Ministerstvo kultury ČR, divadlo DISK a Taneční aktuality.


English:

Festival NOVÁ GENERACE - a three-day creative programme full of dance in various forms from the students of the dance department of HAMU Prague and Musik und Kunst Privatuniversität Vienna.

25. 11. 2022
19:30 - site-specific performance - HAMU
21:00 - screening of short dance films - GAMU
.....................................
26. 11. 2022
9:30 - 15:00 - workshop/audition led by NOVÁ GENERACE choreographers - HAMU - black hall (event here: https://fb.me/e/2n3NUwy0z )
15:30 - 18:00 - screening of short dance films - GAMU
19:30 - evening of student choreographies I - DISK theatre
-> Elisa Hauer: Standstill of movement (MUK - Music and Art Private University of the City of Vienna)
-> Paulina Schabacker: Beyond the limits of the Excessive (MUK)
-> MUK students: Oktett
-> Michaela Dzurovčínová: Faun's Afternoon (HAMU)
-> Anna Benháková: Poutníci II (excerpt) (HAMU)
After the performance there will be an informal discussion between the audience and the artists called Dvě deci o TAnci moderated by Daniela Machová from Taneční aktuality.
21:00 - JAZZperados Trio - concert - Kafe DAMU
.....................................
27. 11. 2022
19:30 - evening of student choreographies II - Disk Theatre
-> Kseniia Serykh: The Pattern of Contrasts (HAMU)
-> Adéla Kašparová: SHAPƎ (excerpt) (HAMU)
-> Michaela Dzurovcinová: For Sale! (HAMU)
After the performance, there will be an informal discussion between the audience and the artists called Dvě Deci o TAnci, moderated by Daniela Machová from Taneční aktuality.
.....................................
New Generation is a platform for public presentation of works by students of the Department of Dance at HAMU. The partners of this platform are AMU, the Municipality of the Capital City of Prague, the City of Prague, the City of Prague. Prague, Ministry of Culture of the Czech Republic, DISK Theatre and Taneční aktuality.

HAMU

Malostranské nám. 13, Praha 1.