MgA. Eliška VAVŘÍKOVÁ, Ph.D.

Odborný asistent s vědeckou hodností, Dohody - provoz-THP

E-mail: eliska.vavrikova@hamu.cz
Phone: 234 244 189

Workplace:
  • Katedra nonverbálního divadla
  • Odd. OPVV rektorátu

Vyučované předměty zde
FOTO