prof. Vladimír REJLEK

Profesor - vedoucí katedry

E-mail: vladimir.rejlek@hamu.cz
Web: ['www.volny.cz/rejlek']
Phone: 234 244 141, ['603217772']

Workplace:
  • Katedra dechových nástrojů

Courses here
FOTO


.