MgA. Štěpánka HAVLÍČKOVÁ BALCAROVÁ

Odborný asistent

E-mail: stepanka.balcarova@hamu.cz
Web: www.stepankabalcarova.cz

Workplace:
  • Katedra jazzové hudby

Courses here
No picture


.