doc. MgA. Irvin VENYŠ, Ph.D.

Docent

E-mail: irvin.venys@hamu.cz
Web: www.irvinvenys.cz
Phone: 234 244 141

Workplace:
  • Katedra dechových nástrojů

Courses here
FOTO


.