Jana MIMROVÁ

Program: Hudební umění
Obor: Dirigování
Ročník: 2. navazující magisterský
E-mail: mimrov01@st.amu.cz

FOTO Jana Mimrová