MgA. Eliška VAVŘÍKOVÁ, Ph.D.

Odborný asistent s vědeckou hodností, Dohody - provoz-THP

E-mail: eliska.vavrikova@hamu.cz
Telefon: 234 244 189

Pracoviště:
  • Katedra nonverbálního divadla
  • Odd. OPVV rektorátu

Vyučované předměty zde
FOTO