doc. MgA. Mgr. Michal RATAJ, Ph.D.

Docent

E-mail: michal.rataj@hamu.cz
Web: ['www.michalrataj.com']
Telefon: 234 244 141

Pracoviště:
  • Katedra skladby

Konzultační hodiny:
výhradně po předchozí domluvě, dle individuální domluvy

Vyučované předměty zde
FOTO

kompozice, elektroakustická hudba, radioart, filmová hudba, sound studies, sound performance

Úspěchy & životopis

2020

Nauka o afázii (premiera NODO 2020, Ostrava)


2020

Cena 0SA pro nejhranějšího skladatele v zahraničí


2019

MOVIS - koncert pro klavír a velký orchestr (premiera Ostravské dny 2019)


2019

SEVER - filmová hudba k TV seriálu Roberta Sedláčka


2018

Sentenceless Sentence - nové autorské CD s elektroakustickou hudbou posledních let


2018

Temporis pro cimbál a velký orchestr v americké premiéře, Santa Rosa Symphony, California, dir. Bruno Ferrandis.


2017

Česko-americké turné s kompozicí Souvětí II (Long Sentence II) s newyorkským duem String Noise


2017

Hudba k TV seriálu Terezy Brdečkové a Roberta Seláčka BOHÉMA


2016

Points-Rataj-Quintet, oceňovaný projekt v poli mezi jazzem a současnou elektronikou, www.points-rataj-quintet.com


2015

Interspace - čestné uznání za zvukovou kompozici Palma Ars Acustica (objednávka West Deutscher Rundfunk)


2015

1. cena Musica Nova za skladbu Small Imprints pro klarinet a live electronics


2012

Filmová hudba k televiznímu seriálu České století (P. Kosatík, R. Sedláček)


2009

1. cena Grand Prix Marulic za realizace rozhlasové hry Vojcek G. Büchnera


2008

It's All Impromptu - Objednávka Śvédského rozhlasu


2007

Fulbright Scholarship, UC Berkeley, USA


2006

Doktorát v oboru skladba a teorie skladby pod vedením Milana Slavického.


2005

Cena OSA pro nejúspěšnějšího skladatele do 30 let.


2003

Absolutorium kompozice na hudební fakultě AMU ve třídě prof. Ivana Kurze


2000

1. cena Generace za skladbu Pětkrát totéž pro flétnu a klavír


1999

Absolutorium hudební vědy na FF UK v Praze


Publikační a tvůrčí činnost

:: ODBORNÉ PUBLIKACE ::

Michal Rataj: Hudební skladatel jako zvukový architekt veřejného prostoru. Souvislosti 4/2022, s. 27 - 35. Praha 2022

Michal Rataj: Poznámky k terminologii, in: Petr Ferenc, ed.: Ukryto v pásech: vybrané kapitoly z české elektroakustické hudební tvorby do roku 1989. Praha: Národní muzeum, s. 20 - 34.

Tomáš Dvořák, Slavomír Hořínka, Michal Rataj, Jan Trojan: Zvukoprostor, prostorozvuk. NAMU 2018.

Rataj, Michal. „Writing Sound: The Wacom Tablet – a Multifaceted Musical Instrument“. In: Koubová, Alice – Jobertová, Daniela (ed.). Artistic Research: Is There Some Method? Praha: Nakladatelství AMU, 2017.

Michal Rataj: Everyone can be composer today – full stop or question mark? Musicologica Brunensia, ppp 43-52. Brno 2017.

Michal Rataj: Počítač jako živý instrumentální part, in: Opus Musicum 2013/4, s 6 -16.

Michal Rataj, ed.: Zvukem do hlavy. Sondy do současné audiokultury. NAMU 2012.

Michal Rataj, Martin Flašar, Daniel Matej, ed.: Electronic music today: Where are we going and what are we doing? Masarykova univerzita 2015.

Michal Rataj, Gilberto Agostinho, Daniel Bartoš, Matouš Hejl, Jakub Rataj, Jan Trojan: Dotknout se zvuku, in: Opus Musicum 2015/4, s. 58 - 80.

Michal Rataj: Zvuk a význam v perspektivách současného vysokého hudebního školství a mediálních reálií radioartu, in: Július Fujak, ed.: Otáz(ni)ky hudobnej semiotiky a estetiky. Nitra 2010, s. 145 - 156

Michal Rataj: Electroacoustic Music and Selected Concepts of Radio Art. PFAU Verlag 2010, ISBN 978-3-89727-405-1

Petr Bakla: Michal Rataj – Building visual world without pictures. An Interview in: Czech Music, 1 / 2009, s. 3 – 14.

Lukáš Jiřička: Michal Rataj, in: HIS Voice 5/2008, s. 32 - 35.

Petr Šrámek: Mou snahou je vyjádřit gesto zvukem. Rozhovor s Michalem Ratajem, in: Souvislosti 1 / 2009, s. 179 – 190.

Michal Rataj: Elektroakustická hudba a vybrané koncepty radioartu. AMU & KANT, Praha 2007.

Michal Rataj: Prix Europe 2006 – 20 let evropské mediální špičky, in: DISK, 18, 12 / 2006, s. 146 – 148.

Michal Rataj: Několik poznámek k pluralitě v hudebním myšlení, in: Opus Musicum 5/2000, s. 31 –35

Životopis v PDF

.