Markéta SEDLÁČKOVÁ

Dohody - pedagogický proces

E-mail: marketa.sedlackova@hamu.cz
Web: marketa.sedlackova@ff.cuni.cz

Pracoviště:
  • Katedra hudební produkce

Konzultační hodiny:
Po dohodě (středy od 17.20 do 17.45)

Vyučované předměty zde
FOTO

Myslet kriticky znamená být sám sebou.

Úspěchy & životopis

 

2001 - dosud: vědecká pracovnice v Sociologickém ústavu AV ČR


 

2002 - dosud: vyučující na Katedře sociologie FF UK


2017

Účast na mezinárodní sociologické konferenci v Tokyu s příspěvkem: Trust and Legitimacy in Transition: Case of Czech Republic.


2013

Kapitola v knize: „Utváření moderní demokracie v kontextu vývoje vztahu politické sféry a náboženství“. Pp. 255-269 in J. Šubrt a kol. Soudobá sociologie V. Teorie sociální změny. Praha: Karolinum.


2012

Kapitola: „Democratization process in the Czech Republic“. Pp. 39-59 in U. Pinterič, Lea Prijon (eds.). Selected issues of modern democracy. Ljubjana: Vega.


2012

Kniha: Důvěra a demokracie. Přehled sociologických teorií důvěry od Tocquevilla po transformaci v postkomunistických zemích. Praha: Sociologické nakladatelství.


2008

Kapitola v knize (s J. Šafrem): „Social Trust and Civic Participation in the Czech Republic.“ Pp. 213–236 in J. D. Lewandowski, M. Znoj (eds.). Trust and Transition. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.