PhDr. Věra ŠUSTÍKOVÁ

Dohody - pedagogický proces, Dohody - provoz-THP

E-mail: vera.sustikova@hamu.cz

Pracoviště:
  • Katedra hudební teorie
  • Odd. OPVV HAMU
FOTO