MgA. Elvíra NĚMEČKOVÁ, Ph.D.

Informační a knihovnický pracovník, Odborný asistent s vědeckou hodností, Dohody - provoz-THP

E-mail: elvira.nemeckova@amu.cz
Telefon: 234 244 193

Pracoviště:
  • Knihovna HAMU
  • Katedra tance
  • Odd. OPVV rektorátu
FOTO