prof. Mgr. Helena KAZÁROVÁ, Ph.D.

Profesor, Dohody - provoz-THP

E-mail: helena.kazarova@hamu.cz
Web: www.hartigensemble.cz/umělecké vedení
Telefon: 234 244 190

Pracoviště:
  • Katedra tance
  • Odd. OPVV HAMU

Konzultační hodiny:
úterý 14:30 - 15:45 hodin (po předchozí domluvě)
FOTO

"Tanec je zvláštní pamětí lidstva."

Úspěchy & životopis

2011

Jmenována vysokoškolskou profesorkou pro obor taneční umění


2004

Doktorský studijní program (AMU v Praze, Taneční umění – Taneční věda, titul Ph.D.)


2001

Habilitace, jmenována docentkou na AMU Praha.


Publikační a tvůrčí činnost

viz též díla autorky v databázi Historického ústavu AV ČR: https://biblio.hiu.cas.cz/search?type=global&q=Helena+Kaz%C3%A1rov%C3%A1

Přes 100 článků, recenzí a kritik (Hudební rozhledy, Lidové noviny, Taneční listy, Taneční aktuality ap.), 2 odborné knihy (Barokní taneční formy, AMU 2005, nyní se chystá 2. vydání; Barokní balet ve střední Evropě, AMU 2008)

Odborná publikační činnost (výběr):

- KAZÁROVÁ, Helena: Dvorský balet u dvora Leopolda I. jako součást tradice i moci. In: Katalog výstavy Leopoldinské slavnosti. Muzeum umění Olomouc, 2017

- KAZÁROVÁ, Helena: Revealing the Genius. Staging Angiolini´s Didone abbandonata. In: Tanz in Italien. Italienischer Tanz in Europa 1400-1900. Freiburg 2016, s. 233-237;

- KAZÁROVÁ, Helena (ed): Tanec a balet v Čechách, Čechy v tanci a baletu. Praha 2016. ISBN 978-80-7331-371-5, tamtéž KAZÁROVÁ, Helena: Zora Šemberová – z Čech až na kraj světa, s. 49-55;

- KAZÁROVÁ, Helena: Hercovo gesto jako tlumočník duševního prožitku: příklady extroverze v divadle druhé poloviny 18. století. In: Petr Pavelec – Pavel Slavko (eds.), Metodika pro přípravu a realizaci historicky poučených festivit v prostředí hradů a zámků – I., Praha 2015, s. 58-65;

- KAZÁROVÁ, Helena: Výstupy ve stylu commedie dell´arte. In: Petr Pavelec – Pavel Slavko (eds.), Metodika pro přípravu a realizaci historicky poučených festivit v prostředí hradů a zámků – I., Praha 2015, s. 65-75;

- KAZÁROVÁ, Helena: „Anžto vy znáte můj pokleslý vkus...“ Josef Adam ze Schwarzenbergu a jeho zámecké divadlo v Českém Krumlově v letech 1766-1768 – nové poznatky a souvislosti. In: Hudební věda, roč. L, číslo 1-2, 2013, s. 23-47;

- KAZÁROVÁ, Helena: Profesionální tanečnice v pozdně barokní společnosti: Marie Salléová. In: Profese tanečníka: mezi obdivem a odsouzením. AMU Praha 2013, s.12-30;

- KAZÁROVÁ, Helena: The Forbidden Kate and the Prague Student: Issues of nation and political context in social dances under Maria Theresa Habsburg. In Dance and Society. (ed. Barbara Segal and Bill Tuck) Proceedings of a Conference held at Farnham Castle, Surrey, 16-18 March 2012, Cambridge 2013, s. 15-21;

Umělecká činnost (výběr):

- 2018 - choreografie opery Muzio Scevola (Amadei/Bononcini/Haendel)

- 2017 – Komplexní autorská realizace představení v historicky poučené interpretaci: Mozartiana

- 2017 - Komplexní autorská realizace představení v historicky poučené interpretaci: Claudio Monteverdi: Il ballo delle ingrate

- 2016 – Komplexní autorská realizace představení v historicky poučené interpretaci: Ludwig van Beethoven: Gli uomini di Prometeo (Prométheovi lidé aneb moc hudby a tance), op. 43.

- 2015 - Komplexní autorská realizace představení v historicky poučené interpretaci: Gasparo Angiolini: Didone abbandonata (Opuštěná Didó);

- 2015 - Komplexní autorská realizace představení v historicky poučené interpretaci:

G. Ph. Telemann: Daniel v jámě lvové;

- 2014 - Komplexní autorská realizace představení v historicky poučené interpretaci:

Giuseppe Scarlatti: Armida.

Životopis v PDF