doc. Mgr. Mahulena KŘENKOVÁ

Docent, Dohody - provoz-THP

E-mail: mahulena.krenkova@hamu.cz
Telefon: 234 244 140

Pracoviště:
  • Katedra tance
  • Odd. OPVV rektorátu

Vyučované předměty zde
FOTO


.