MgA. Jiřina DVOŘÁKOVÁ, Ph.D.

Odborný asistent s vědeckou hodností, Dohody - provoz-THP, Dohody V+V

E-mail: jirina.dvorakova@hamu.cz
Telefon: 234 244 143

Pracoviště:
  • Oddělení hudebně teoretických disciplin
  • Odd. OPVV HAMU
  • Výzkumná centra HAMU
FOTO