PhDr. Mgr. Bojana KLJUNIČ, Ph.D.

Odborný asistent s vědeckou hodností

E-mail: bojana.kljunic@hamu.cz
Telefon: 234 244 143

Pracoviště:
  • Oddělení hudebně teoretických disciplin

Konzultační hodiny:
Vyučující v průběhu semestru informuje všechny studenty prostřednictvím emailu o přesném datu a čase konsultací.

Vyučované předměty zde
FOTO

Sapienti sat - Moudrému napověz (Plautus, Peršan IV, vii, 729)

Úspěchy & životopis

2015

Certifikovaný lektor NIDV a MŠMT ČR Národní institut pro další v vzdělávaní (NIDV): oblast Společné vzdělávání a práce se žáky se speciální vzdělávacími potřebami na ZUŠ. www.nidv.cz


2014

Publikace první odborné monografie: Kljunič, B. Hudební didaktická interpretace na modelu Beethovenových klavírních sonát. Praha: Tigris, 2014. ISBN 978-80-260-6448-0.


2014

Fulbright – Masaryk šestiměsíční post doktorský projekt pro vědce a přednášející realizovaný na The City University of New York Queens College Aaron Copland School of Music, Department Music Education. Název projektu: Comparing American and Czech Music Education Systems and Identifying Best Practices/Presenting Czech Music Education System and History of Czech Classical Music www.fulbright.cz


2011

Studijní a výzkumný pobyt, JAMK University of Applied Sciences in Jäskylän, Finská republika. Study program: Developing inclusion in vocational Edication and training. www.jamk.fi


2009

Ředitelka Fakultní základní umělecké školy Hudební a taneční fakulty AMU v Praze. Vedení 40 zaměstnanců a 720 žáků. Odpovědnost za kvalitu vzdělávání ve čtyřech uměleckých oborech (hudba, taneční, literárně-dramatické a výtvarné umění). Organizace a vedení školy ve všech právních a finančních záležitostech. www.zuspraha5.cz


2007

Doktor (Ph.D.) Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Katedra: Hudební výchova Studijní program: Pedagogika. Studijní obor: Hudební teorie a Pedagogika. Disertační práce: Didaktická interpretace klavírních sonát L. van Beethovena.


2006

Mezinárodní doktorské výzkumné desetiměsíční stipendium pro práci na univerzitách Ghent a Leuven v Belgii. Vyslaná Ministerstvo školství, mládeže České republiky a tělovýchovy. http://www.ugent.be/en


2003

Magistr (Mgr.) Univerzita karlova v Praze, Pedagogická fakulta. Studijní program: Učitelství pro střední školy: učitelství VVP pro ZŠ a SŠ. Studijní obor: Hudební výchova a Nástroj/Klavír.


1998

Diplomovaný umělec (Dipl.um.) Konzervatoř v Praze. Absolventka Pražské konzervatoře. Obor: Hudba. Studijní zaměření: Hra na klavír.