KNIHOVNA HAMU

                 

       Knihovna HAMU je od 4. října otevřena:

       po - čt  10 - 17

       pá 10 - 13

       Při využití studovny je nutné dodržovat po celou dobu přítomnosti ve studovně

       ochranu dýchacích cest a rozestupy 2 m mezi jednotlivými osobami ve studovně.

      


Online databáze MGG ve zkušebním přístupu

Nabízíme vám zkušební přístup do nové elektronické podoby muzikologického slovníku MGG (Die Musik in Geschichte und Gegenwart) – MGG Online. Zahrnuje více než 19 000 hesel které jsou neustále revidovány. Umožňuje přepínání mezi aktuálními a staršími verzemi každého hesla, automatický překlad z německého jazyka prostřednictvím integrovaného Google Translate, založení uživatelských účtů, ve kterých lze vytvářet, ukládat a sdílet anotace. Zahrnuje také odkazy na související obsah v RILM Abstracts of Music Literature. Rozhraní je kompatibilní i s mobilními zařízeními.

Zkušební přístup máme od 1.10. do 30.10. 2021

DAFilms.cz na deset měsíců zdarma

Home

Knihovna FAMU pro celou AMU ve spolupráci s DAFilms.cz připravila speciální nabídku: přístup k mnoha českým i světovým filmům na Dafilms.cz od začátku října 2021 do konce června 2022 zdarma. Napište nám a předplatné za vás uhradí Akademie múzických umění.

O předplatné můžete požádat nejpozději do 31. října 2021 na emailové adrese michal.hokynek@famu.cz .

Pokud ještě nemáte svůj účet u DAFilms, prosíme, zaregistrujte se na jejich stránkách (viz Přihlásit – registrace). Jelikož je tato nabídka určena výhradně pro pedagogy a studenty AMU, je nutné pro registraci použít vaší fakultní e-mailovou adresu!

Po zprovoznění předplatného už můžete sledovat filmy, i když ve vašem osobním profilu na stránkách DAFilms není uvedeno, že máte aktivní předplatné. Jedná se o vlastnost uživatelského rozhraní pro tuto individuální nabídku, která nemá na funkci žádný vliv.

Děkujeme a těšíme se na vaši rychlou reakci!

 

Aplikace Henle Music ve zkušebním přístupu

Nově vám knihovna přináší zkušební přístup k hudební databázi Henle Library!

https://www.henle-library.com/media/ipad-protector_hn_8033_2.jpg 

Vyzkoušejte zkušební přístup do aplikace Henle Library, jedná se o kompletní digitální katalog urtextů nakladatelství Henle.

Přístup je k dispozici už nyní a potrvá do 31.10.21

Co je potřeba k vyzkoušení aplikace? Nejprve si na webové stránce www.henle-library.com

vytvořte účet, poprvé na IP adrese školy. Pak si nainstalujte aplikaci na iPad nebo tablet.

 

Routledge & CRC Press Logo - Taylor & Francis Group

Knihovna DAMU pro celou AMU zřídila přístup do databáze Routledge Performance Archive (v angličtině):

www.routledgeperformancearchive.com

Databáze obsahuje mj. rozhovory s klíčovými osobnostmi světového divadla současnosti i minulosti, mistrovské lekce lektorů herectví a dalších divadelních profesionálů z celého světa, zahrnuje také záznamy současných inscenací atd.

Přístup předplacen: 1.9. – 31.12.2021 (dle využívanosti pak AMU zvažuje prodloužení předplatného databáze i na rok 2022)

Možné přístupy do databáze:

1.lokální přístup - na PC na AMU pouze zadáním webové adresy - www.routledgeperformancearchive.com

2.vzdálený přístup (remote access) - přes EZPROXY -  https://ezproxy.amu.cz/login?url=https://www.routledgeperformancearchive.com

Veškeré informace o této databázi Knihovna DAMU zveřejnila také na svém Facebooku a knihovních webových stránkách.

 

Digitální knihovna ARTSTOR

Digitální knihovna Artstor nabízí 3 miliony obrázků od předních muzeí, fotoarchivů, vědců a umělců, včetně mnoha vzácných a důležitých sbírek, které nejsou nikde jinde k dispozici.

Seznam kolekcí naleznete zde: https://www.artstor.org/collections/.

Artstor je dostupný do 31.12.2021 v rámci platformy JSTOR - https://library.artstor.org . Pro přístup k obsahu se tedy stačí přihlásit běžným způsobem (IP adresa / Shibboleth / EZProxy) do JSTORu. Přihlášení uživatelé mohou kromě náhledu pracovat také s celými obrázky a metadaty, a to včetně sdílení, stahování či citování.

 

Knihovna HAMU

Malostranské náměstí 258/13, 118 00 Praha 1
v přízemí Lichtenštejnského paláce

Vedoucí: 234 244 192
Půjčovna: 234 244 114
Pracovna knihovnic : 234 244 113
Nadace a knihovna Jiřího Kyliána: 234 244 193
e-mail: knihovna.hamu@hamu.cz

 


Aktuality

Katalog Tritius
Videotéka Kiliánova tanečního archivu
Papírový lístkový katalog

Katalog Tritius

Papírový lístkový katalog

obsahuje knihy a LP desky do roku 1993, hudebniny do 1994

 

VEDOUCÍ KNIHOVNY


Služby knihovny
Fondy knihovny
Koncepce akvizice


Služby knihovny jsou poskytovány bezplatně.

V určitých případech knihovna může vyžadovat složení kauce (např. pokud osoba není uživatelem knihovny).

Výpůjční služby

 • absenční výpůjčky dokumentů
 • prezenční výpůjčky dokumentů

Výpůjční lhůty:

 • knihy a hudebniny - 30 dní (v některých případech 7, 14 dní)
 • CD - 14 dní (bez možnosti prodloužení)
 • LP - 14 dní (bez možnosti prodloužení)
 • DVD - 7 dní (bez možnosti prodloužení)
 • časopisy, noviny - pouze prezenčně
 • VŠKP - pouze prezenčně
 • vzácné a drahé dokumenty - pouze prezenčně

Půjčování dokumentů mimo knihovnu lze uskutečnit poze po předložení platného průkazu AMU (ISIC, ITIC).

Všechny dokumenty je možné studovat prezenčně ve studovnách knihovny.

Přístup do interních/externích databází

Licencované elektronické zdroje jsou zpřístupňovány v prostorách AMU a prostřednictvím vzdáleného přístupu.

Referenční služby

Poskytování informací o fondech knihovny, Kyliánova tanečního centra a knihovny, dostupných studijních informačních pramenech k vybraným tematickým okruhům.

Specializované služby

Konzultace k příslušnému oboru, oborové informace, pomoc při vyhledávání informací v elektronických katalozích a databázích, vypracování rešerší, pomoc při vytváření bibliografií případně anotací apod.

Přístup k internetu

V prostorách knihovny HAMU jsou k dispozici počítače s připojením k internetu. Uživatelé mají možnost přinést si vlastní notebook a připojit se k bezdrátové síti.

Studenti AMU se mohou přihlásit přes svá přístupová hesla do PC sítě AMU. Pro veřejnost jsou vyčleněny tři počítače bez nutnosti přihlášení.

Hudebniny

Fond hudebnin se skládá z více než 75 000 tištěných hudebnin pro jednotlivá hudební obsazení např. z období romantismu, klasicizmu, soudobé hudby.

Najdete zde operní klavírní výtahy, partitury, komorní díla českých a zahraničních skladatelů, urtextová vydání klíčových děl světového repertoáru apod.

Knihy

Fond knih obsahuje více než 19 500 českých a zahraničních titulů věnujících se problematice:

 • světové dějiny umění a dějiny českého umění
 • publikace a přehledy o jednotlivých uměleckých oborech
 • odborná hudební literatura (hudební věda, estetika umění a hudební estetika, sémiotika, etnomuzikologie, hudební psychologie a sociologie, hudební management a další)
 • odborné publikace o hudebních nástrojích
 • publikace o divadelním a filmovém umění a jejich dějinách
 • encyklopedie opery, populární hudby a jazzu
 • dějiny hudby
 • průvodce po hudebních žánrech, průvodce k jednotlivým skladbám
 • biografie skladatelů a interpretů (pěvců, dirigentů)
 • tématické katalogy skladeb
 • profilové publikace o orchestrech a divadlech
 • libreta oper
 • všeobecné a hudební encyklopedie (MGG, The New Grove Dictionary, The Garland Encyclopedia of World Music aj.)

Vysokoškolské kvalifikační práce

Ve fondu knihovny se nachází více než 4 200 vysokoškolských prací obhájených na HAMU - bakalářské, diplomové a dizertační práce. Do fondu je zařazeno také několik prací obhájených na JAMU.

Časopisy

V současné době knihovna odebírá tyto české a zahraniční časopisy (aktuální stav k lednu 2019):

 

České

 • Czech Music Quarterly

 • HIS voice

 • Harmonie
 • Hudební rozhledy
 • Hudební věda
 • Martinů Revue
 • Národní divadlo
 • Opus Musicum
 • Přehled kulturních pořadů
 • Týdeník Rozhlas
 • Varhaník

 

Zahraniční

 • Gramophone

 • Diapason
 • Early Music
 • Hudobný život
 • Electronic Musicians
 • Fontes artis musicae
 • Neue Zeitschrift für Musik
 • Opera
 • Opernwelt
 • Organ : Journal für die Orgel
 • Das Orchester

 

Audiofond

 

Uživatelé mají k dispozici 19 500 LP desek a 6 100 CD. Audiofond se snaží korespondovat s fondem tištěných hudebnin.

Videofond

Více než 970 DVD se záznamy oper, koncertů, práce dirigentů apod.

Knihovna Hudební fakulty AMU v Praze

koncepce akvizice

 

Zpracoval PhDr. Miloš Pokora, odborný pracovník knihovny

 

Koncepce akvizice

Knihovna HAMU obohacuje svůj fond (přes 125 000 knihovních jednotek) na základě koncepčních plánů jak o vycházející novinky, tak o dosud chybějící starší dokumenty, přičemž v oblasti hudebnin upřednostňuje urtextová vydání. Současně vychází podle svých možností vstříc požadavkům jednotlivých studentů i pedagogů a akvizičním záměrům jednotlivých kateder, které v tomto směru vyzývá k co nejuzší spolupráci.

Každý rokem přitom sleduje tři hlavní cíle:

První cíl spočívá ve snaze prostřednictvím systematického sledování publikačních novinek ve všech studijních oborech aktualizovat knihovní fond o nejvýznamnější dokumenty, jinými slovy nedopustit, aby tento fond v některém oboru zaostával. K tomuto účelu knihovna

a/ pravidelně mapuje soudobou hudbu v českém i ve světovém měřítku, a to především prostřednictvím sledování ohlasů na díla prováděná v rámci festivalů soudobé hudby nebo ohlasů na skladatelské premiéry, realizované v rámci běžného koncertního provozu.

b) doplňuje fond o notové zápisy a nahrávky děl oněch obecně uznávaných soudobých skladatelů, které v knihovně dosud chybějí.

c) pravidelně sleduje dramaturgické plány významných pořadatelských subjektů a na základě těchto zjištění rozšiřuje knihovní fond o notové zápisy a nahrávky vytipovaných  koncertně frekventovaných nebo znovu objevených děl, které v knihovně dosud chybějí.

d) cílevědomě sleduje nově vycházející hudebně-vědecké publikace a pravidelně aktualizuje knižní fond.

Druhý cíl spočívá v každoročním doplňování fondu o urtextová vydání s cílem mít v těchto vydáních co nejdříve k dispozici všechna klíčová díla hudebního repertoáru.

Třetí cíl spočívá ve snaze přiblížit se  takovému ideálnímu stavu, který by zaručoval, aby  každé hudebnině, zvláště v oblasti méně známého repertoáru, odpovídala zvuková nahrávka. 
Pozn.: Obohacování audiovizuálního fondu zatím brání existující statut DVD nosičů jakožto výlučně prezenčních jednotek, omezující jejich využití.

Pár poznámek k technické stránce akviziční politiky

Knihovna HAMU připravuje své akviziční plány  pravidelně na každý následující akademický rok. V průběhu akademického roku pak flexibilně přihlíží k požadavkům, které se nově naskytnou ze strany kateder a studentů. Dochází k doladění akvizice podle těchto nových potřeb a jejich naléhavosti a také podle nově získaných darů.

Z celkového rozpočtu na provoz knihovny HAMU vykazuje část vynaložena na akvizici v posledních letech stoupající tendenci.

Knihovna získává do svého fondu dokumenty dary od pedagogů a studentů školy, od individuálních dárců z řad široké veřejnosti i od institucí. Nákupy realizuje jak z rozpočtu knihovny, tak z mimorozpočtových zdrojů (např. granty pedagogů apod.)

Co se týče dokumentů, které se jeví jako žádané, ale lze je získat pouze v antikvariátech nebo jsou dosažitelné za neúměrně drahou cenu, snaží se knihovna nacházet další možnosti jejich získávání, a to zejména prostřednictvím grantů.

V zájmu pečlivějšího zkoumání uživatelského zájmu o jednotlivé dokumenty se ve spolupráci s přestaviteli studentské obce snaží získat feedback od uživatelů.

O rozložení knihovního fondu a zastoupení jednotlivých typů dokumentů knihovna pravidelně informuje ve svých výročních zprávách.

 

V Praze dne 26.9.2018

Důležité dokumenty


.