Program zasedání AS HAMU dne 19. 6. 2018 od 14 hod. v zasedací místnosti AMU

 

  1. Schválení navrženého programu
  2. Schválení zápisu z předcházejícího zasedání
  3. 14:10 hod. host Mgr. Petr Prokop, nový předseda akademického senátu AMU, zdvořilostní návštěva
  4. 14:30 hod. host prod. Václav Janeček k projednání Výroční zprávy HAMU za rok 2017
  5. podnět senátora Michala Rataje "Návrh na pořízení světelné techniky pro koncertní prostory HAMU"
  6. podnět senátorky Michaely Mochnáčové z AS AMU, týkající se přetíženosti studentů Hudební produkce zkouškami z předmětů v závěru etap studia (na konci Bc. a Mg. studia), pro které se studenti nemohou dostatečně připravit na státnice
  7. různé
11. červen 2018

.