Oznámení předsedy AS HAMU - volba děkana

Vážené členky a členové akademické obce,  
  
dovoluji si vás informovat, že v souvislosti s hlasováním Akademického senátu HAMU o návrhu na kandidáta pro jmenování děkanem Hudební a taneční fakulty AMU v Praze, získal prof. Ivan Klánský v tajné volbě potřebný počet hlasů.  
Vzhledem k této skutečnosti předložím do 7 dnů rektorce AMU návrh na jmenování prof. Ivana Klánského děkanem Hudební a taneční fakulty AMU v Praze pro jeho funkční období od 1. 2. 2022 do 31. 1. 2026. 
 
doc. Ing. MgA. Ondřej Urban, Ph.D. 
předseda Akademického senátu Hudební a taneční fakulty AMU v Praze 
 

23. listopad 2021

.