Studentská komora AS HAMU se rozhodla připojit k prohlášení studentské komory AS DAMU

 

týkající se znepokojivé situace ohledně zvolení Zdeňka Ondráčka předsedou Komise pro kontrolu GIBS.

Prohlášení naleznete zde - https://www.damu.cz/cs/uredni-deska/studijni-aktuality/257/

7. březen 2018

.