Program zasedání AS HAMU dne 1.2.2018 od 13 hod. v zasedací místnosti HAMU č. 1028

  1. Schválení zápisu z předcházejícího zasedání
  2. Představení nového děkana a tajemnice AS HAMU
  3. Schválení složení umělecké rady HAMU
  4. Schválení složení disciplinární komise HAMU
  5. Projednání jmenování proděkanů
  6. Projednání složení kolegia děkana
  7. Různé
24. leden 2018

.