Pozvánka na zasedání Akademického senátu HAMU dne 17. 12. 2019

 

Vážení členové akademické obce HAMU,

 přijměte prosím pozvání na zasedání Akademického senátu HAMU, které se uskuteční

 

v úterý 17. prosince 2019 od 13 hod v zasedací místnosti HAMU.

 

Program:

  1. Schválení navrženého programu
  2. Projednání a schválení zápisu z minulého zasedání
  3. Kooptace nové členky AS HAMU
  4. Volba místopředsedy za studentskou komoru AS HAMU
  5. Projednání a schválení podmínek přijímacího řízení do doktorských studijních oborů HAMU pro akademický rok 2020/2021
  6. Nominace zástupců HAMU do vznikající Environmentálního panelu AMU
  7. Různé a dotazy hostů
5. prosinec 2019

.