konference o tanečním výzkumu

Taneční výzkum a jeho institucionální zázemí v současném kulturním a sociálním kontextu

Ústav taneční vědy Hudební a taneční fakulty Akademie múzických umění v Praze pořádá mezinárodní konferenci na téma ekonomických aspektů tance a institucionálního zázemí taneční vědy a výzkumu, kterou dedikuje prof. Boženě Brodské, taneční historičce a zakladatelské osobnosti české taneční vědy, při příležitosti stého výročí jejího narození.

Kdy: 7. října 2022 

Kde: Galerie Hudební a taneční fakulty Akademie múzických umění v Praze, Malostranské náměstí 13, Praha 1, 118 00. Online přenos MS Teams.

Formulář registrace ZDE: https://forms.gle/KDKmfx1nLQXF75599

Výběr příspěvků je uzavřen. 

PROGRAM A ABSTRAKTY PREZENTUJÍCÍCH

for donwload PDF:  Abstract brochure

PROGRAM KONFERENCE
VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ

DOWNLOAD ABSTRACT BROCHURE PDF:  Abstract brochure

 

Preliminary conference programme

Friday 7. 10. 2022

9:00

Registration, coffee

9.30

Lucie Hayashi

Making the Dance Research Visible – Insititutionalization andpopularization

in person

9.50

Kristián Kohút

Research Center of Academy of Performing Arts in Bratislava

in person

10.00

Ivica Liszkayová

Projects of the Research Center in cooperation with the Dance Department The Academy of Performing Arts in Bratislava since 2011

online

10.20-10.35

coffee break

10.35

Daniela Stavělová

Ethnochoreology in the context of academic research: benefits, challenges and limits

in person

10.55

Nicoleta Demian

Romanian Dance Research between Creation, Theory and Freedom of Expression

in person

11.15

Zdravko Ranisavljević

Ethnochoreology and its academic education at the Faculty of Music in Belgrade (Serbia)

online

11.35-11.50

coffee break

11.50

Dorota Gremlicová

Choreology: In search for a distinctive scholarly approach to dance

in person

12.10

Sille Kapper-Tiisler

Thematic and methodological trends in the research on Estonian traditional dance

online

12.30

Laura Kolačkovská

The benefits of anthropological approaches to dance research

in person

12.50-13.45

lunch break

13.45

Sofia Caballero

The scientific dissemination of dance: a performance-lecture from Jone San Martín and María Auxiliadora Gálvez (COAM, Madrid, 2019).

in person

14.05

Rose Breuss

Notational Studies - Danced movements beyond the optico-practical space

online

14.25

Yang Zhao

Participation in Scottish Country Dancing and the Covid Pandemic: A Blended Ethnography

online

14.45-15.00

coffee break

15.00

Josef Bartoš

A Cognitive Approach: New Perspective to Dance Studies?

in person

15.20

Hana Polanská

Dance between disciplines

in person

15.40

Eva Priečková

Dance education as a polyphonic experience

online

16.00-16.15

coffee break

16.15

Daniela Machová

Struggles of Dance Researchers based in the Czech Republic

in person

16.35

Katja Vaghi

Integration and growing deep roots for the future

in person

16.55

Blanka Marková

The Analysis of Cultural Policies and Strategies in the Context of Contemporary Dance Public Support

in person

18.00

Czech traditional evening beer experience in the nearby

 

Saturday 8. 10. 2022

9.30-11.30          Commemorative brunch meeting dedicated to prof. Božena Brodská, dance historian and founding figure of Czech dance theory and choreology, on the occasion of the centenary of her birth.

                                Elvíra Němečková, Helena Kazárová, Ladislav Beneš, AMU Choreology and Dance graduates

12.00-14.00       Round table discussion on the needs and perspective of choreology and dance research hosted by Daniela Machová, in collaboration with Taneční aktuality – Czech Dance News Magazine

Ústav taneční vědy Hudební a taneční fakulty Akademie múzických umění v Praze vyhlašuje výzvu pro příspěvky na mezinárodní konferenci

Taneční výzkum a jeho institucionální zázemí v současném kulturním a sociálním kontextu.

Konference se bude konat hybridně 7. října 2022 v prostorách Galerie Hudební a taneční fakulty HAMU Akademie múzických umění v Praze.

Termín pro zaslání přihlášek a abstraktů: 30. 6. 2022. Výběr příspěvků byl ukončen. 

Konference se zaměřuje na otázky ekonomických aspektů existence a provozování tance a jeho výzkumu v historické i soudobé perspektivě, na problematiku institucionálního zázemí taneční vědy a formativní roli konkrétních badatelů. Je dedikována prof. Boženě Brodské, taneční historičce a zakladatelské osobnosti české taneční vědy, při příležitosti stého výročí jejího narození. Ústav pro taneční vědu konferenci pořádá v rámci výzkumného projektu Ekonomické aspekty tance (řešitelka Mgr. MgA. Lucie Hayashi, Ph.D.). V posledních letech v souvislosti s proměnami umělecké scény, s digitalizací a snahami o dokumentaci, uchování a rozvíjení kulturního dědictví stále více vystupuje do popředí potřeba tanečního výzkumu opřeného o institucionální zázemí garantující jeho profesionální podmínky a kvality, a tím jeho ukotvení v odborné sféře. Porozumění ekonomickým procesům spojeným s tancem a jeho výzkumem se při tom jeví jako jeden z určujících faktorů ovlivňujících začlenění obou těchto sfér do organizačních a ekonomických struktur kulturní politiky současných států. Sdílení odborných pohledů na tuto problematiku v mezinárodním kontextu může odhalit vedle lokálních specifik také obecné rysy utváření vztahu tance, jeho vědecké reflexe a ekonomických a kulturně politických struktur, a tím poskytnout vodítka pro strategii formování vztahu těchto sfér v praxi.

Preferované tematické okruhy:

  1. Ekonomické aspekty existence a provozování tance, jeho společenské a teoretické reflexe a výzkumu
  2. Popularizace taneční vědy, postavení a funkce historie a teorie tance ve společnosti
  3. Trendy v taneční vědě a výzkumu (zkoumaná a opomíjená témata, preferované a utlačované metodologie)
  4. Osobnosti a jejich role v utváření taneční vědy

Vítané jsou také příspěvky zaměřené na další aspekty tématu konference.

Jednotlivé příspěvky mají časový limit 15 minut + 5 minut pro diskusi v prezenční nebo hybridní formě. Jazykem konference je angličtina. V případě osobní účasti bude zahraničním mluvčím vyplacena podpora cestovních nákladů formou per diems. K dispozici bude projekční plátno pro sdílení prezentací včetně audio video záznamů a flipchart. Případné zvláštní technické požadavky konzultujte s pořadatelem konference.

Veškeré dotazy prosím zasílejte na adresu lucie.hayashi@hamu.cz.

Kontakt:

Mgr. MgA. Lucie HAYASHI, Ph.D., vedoucí Katedry tance HAMU, lucie.hayashi@hamu.cz

prof. Mgr. Dorota GREMLICOVÁ, Ph.D., vedoucí Ústavu pro taneční vědu AMU, dorota.gremlicova@hamu.cz

Pořádá Akademie múzických umění v Praze, Hudební a taneční fakulta, Ústav pro taneční vědu, Malostranské nám. 12, Praha 1, 118 00, Česká republika.

Web a přihláška: https://www.hamu.cz/cs/veda-a-vyzkum/vedecka-pracoviste/ustav-pro-tanecni-vedu/akce


Tato konference vzniká na Akademii múzických umění v Praze v rámci projektu Ekonomické aspekty tance podpořeného z prostředků Institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace, kterou poskytlo MŠMT v roce 2021.


.