Ústav pro taneční vědu

Ústav pro taneční vědu na Hudební a taneční fakultě AMU byl založen v roce 1998, jeho výzkumná a publikační činnost se výrazněji rozvíjí od roku 2000. K aktivním pracovníkům Ústavu patří prof. Mgr. Dorota Gremlicová, PhD., prof. Mgr. Helena Kazárová, PhD., doc. Mgr. Daniela Stavělová, CSc., Mgr. Elvíra Němečková, Ph.D., MgA. Lucie Hayashi, Ph.D., MgA. Mgr. Daniela Machová, Ph.D., na činnosti Ústavu se po řadu let intenzívně podílela prof. Božena Brodská. Do výzkumných aktivit jsou zapojováni další spolupracovníci, absolventi a studenti především oboru taneční věda, vedle studentů doktorského stupně také posluchači magisterských a bakalářských programů.

Ústav je jednou z mála institucí v České republice zabývající se speciálně výzkumem tance, spolupracuje s dalšími badatelskými institucemi, soustavně s Etnologickým ústavem AV ČR, dále s Institutem umění-Divadelním ústavem, organizací NIPOS-Artama, Centrem výskumu Hudobné a tanečné fakulty Vysoké školy múzických umení v Bratislavě aj. Pracovníci Ústavu se podílejí na mezinárodních projektech, jsou členy mezinárodních odborných organizací jako je Study Group on Ethochoreology při International Council for Traditional Music a European Association of Dance Historians, účastní se odborných konferencí a sympozií v Česku i v zahraničí.

Kontakt

Hudební a taneční fakulta AMU
Ústav pro taneční vědu
Malostranské nám. 12
118 01 Praha 1

Administrace Ústavu pro taneční vědu
Mgr. MgA. Lucie Hayashi, Ph.D.
tel. + 420 234 244 188
lucie.hayashi@hamu.cz

 


prof. Mgr. Dorota Gremlicová, Ph.D.

vedoucí Ústavu pro taneční vědu

E-mail: dorota.gremlicova@hamu.cz
Telefon: 234 244 194
Detail osoby
FOTO prof. Mgr. Dorota GREMLICOVÁ, Ph.D.


.