Měření krátkodobého efektu hry na koncovku (jednoduchá píšťala) na hlas

 
Výzkumnou otázkou je, zda lze změřit krátkodobý efekt tréninku s koncovkami na hlas.
Hypotézou výzkumu je, že hra na koncovku zlepší schopnost jedince používat efektivněji svůj hlas, zvýší jeho hlasový rozsah (do výšky a do hloubky) a schopnost hlasitě zavolat bez následné únavy hlas.
 
Výzkum je určený pro jedince s normálním – netrénovaným hlasem.
- Podmínkou je, aby jedinec neměl předešlý hlasový nebo pěvecký trénink (delší než 3 měsíce), a nebyl hlasovým profesionálem bez tréninku (např. učitelem) déle než jeden rok.
 
Měření proběhne v průběhu 3 setkání v laboratoři Výzkumného centra hudební akustiky na Hudební a taneční fakultě AMU (měření provádí RNDr. Marek Frič, Ph.D.).
Mezi druhým a třetím měřením proběhne 2týdenní výcvik hry na koncovku (vede Bc. Johana Passerin).
 
Výzkum se odehraje pod patronátem Univerzity Palackého (doc. Mgr. Jiří Kantor, Ph.D., Bc. Johana Passerin) ve spolupráci s Akademií múzických umění v Praze (RNDr. Marek Frič) a s MUDr. Martinem Kučerou (autor metody hry na koncovku).

Hodnocení okamžitého účinku neuromuskulární elektrické stimulace (NMES) u pacientů s paralýzou / parézou hlasivky

Projekt vznikl ve spolupráci s Klinikou ORL CHHK FN Hradec Králové.

V době 30. 8.  – 3. 9. 2021 proběhne na Klinice ORL CHHK FN Hradec Králové terapeutická kúra neuromuskulární elektrické stimulace. Indikováni jsou pacienti s jednostrannou poruchou hybnosti hlasivky. Vyloučeni jsou nemocní s vážnými riziky (ASA-4), monstrózně obézní a starší 75 let, těhotné ženy.

Podstatou projektu je, po podrobném vyšetření hlasu a hlasivek, léčebná kúra přístrojem VitalStim Plus® (ZP řádně registrovaný v SUKL pro použití v ČR).

Léčebná kúra vč. podrobných vyšetření je hrazena a pro nemocné je zdarma.

Prosíme, nechť se případný zájemce objedná s foniatrickou (ORL) zprávou na kontaktech: tel. 495833258 (7-15 h), e-mail: ORLklinika@fnhk.czk k přešetření a vysvětlení problematiky před zařazením do terapie.

Děkujeme za Vaši spolupráci,

Řešitelé ve FNHK

Řešitelé za MARC HAMU

MUDr. Jakub Dršata, Ph.D.,

MUDr. Jana Krtičková,

prof. MUDr. Viktor Chrobok, CSc., Ph.D.

Pedro Amarante Andrade, Ph.D.

RNDr. Marek Frič, Ph.D.


.