Hlas - vokologie

Jednou ze součástí výzkumu Výzkumného centra hudební akustiky (MARC) HAMU je oblast výzkumu hlasu (vokologie) a psychoakustiky hlasu. Výzkumné centrum pro tyto účely disponuje poslechovou a nahrávací komorou, nahrávací aparaturou pro záznam a akustickou analýzu hlasu, elektroglotografii a zařízení na měření vibrací. Z diagnostického hlediska disponuje metodami analýzy hlasu hlasové pole (voice range profile), spektrální analýza, multidimenzionální analýza (MDVP KAY Elemetric), elektroglotografický záznam. V této oblasti Výzkumné centrum vyvíjí vlastní analytický software RealVoiceLab pro záznam a analýzu akustických vlastností hlasu v reálném čase pomocí vzdáleného přístupu přes internet.

Výzkumné centrum spolupracuje a nabízí spolupráci s různými odborníky a společnostmi v oblasti vokologie, foniatrickými ambulancemi, hlasovými pedagogy a terapeuty. Řeší problematiku akustické analýzy hlasu, diagnostiku a terapii poruch hlasu, hlasovou edukaci a estetiku. Další spolupráce s Výzkumným centrem v oblasti vokologického výzkumu může mít charakter školení akustiky hlasu, metodologie výzkumu hlasu a statistického zpracování dat.

Aktuality

Tady naleznete aktuálně řešená témata.

Nácvikové hodnotící testy

Funkční hodnocení laryngoskopického vyšetření - hodnocení míry a typu glotické insuficience a supraglotické aktivity - tento test umožní nácvik hodnocení supraglotické aktivity hrtanu (antero-posteriorní a latero-mediáální komresi a hodocení míry a typu insuficience glotis).

Standardy hodnocení poruchy ženského hlasu na RBASIP škálách - výuková prezentace zvukových záznamů - pacientek s různou poruchou hlasu. Prezentace je zaměřena na výuku hodnocení stupně poruchy hlasu v standardních vlastnostech R- drsnost, B - dyšnost, A - slabost, S - napětí, I - nestabilita a P - plnost.

Ukázky hodnocení mužského hlasu s poruchou na RBASI škálách - poslechový nácvik hodnocení hlasu v standarních škálách patologického hlasu GRBAS, doplněnou o vlastnosti INSTABILITY.

 

Vzdálené měření hlasového pole a nácvik SOVT cvičení pomocí technologie MVTP

Místo konání: Malá aula, Pedagogická fakulta, UP v Olomouci a Výzkumné centrum hudební akustiky HAMU Praha

Záznamy z workshopu: 12. 5. 2022 (čtvrtek)

Program:
•  M. Frič: Měření hlasového pole (ve Slovenštině)
•  P. Amarante Andrade: Semi occluded vocal tract exercises (in English)

Obě prezentace byly přenášeny technologií MVTP mezi HAMU v Praze a PdF UP v Olomouci.

Víte, jak je možné změřit výškový a dynamický rozsah hlasu? Jak se mění hlasové rejstříky a jak souvisí s hlasitostí? Chcete poznat možnosti, jak své hlasivky uvolnit, namasírovat, a jak jim pomoci zvládat větší hlasovou zátěž? Tak i pro Vás je určen tento workshop.

Workshop byl podpořen:

  • Akademii múzických umění v Praze v rámci projektů "Subjektivní a objektivní aspekty kvality hudebních zvuků"  a "Application of Semi-occluded vocal tract and neuromuscular electrical stumulation for professional voice user“ podpořených z prostředků Institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace, kterou poskytlo MŠMT.
  • Fondem rozvoje CESNET v projektu „Komunikační platforma pro zlepšení výuky hlasové problematiky a jejího výzkumu.“
     

Rozcestník

Výsledky našeho výzkumu můžete sledovat v podstránkách:

VZDĚLÁVACÍ AKCE - tato část obsahuje zveřejněné Nácvikové testy pro hodnocení poruchy hlasu a postupně budou doplněny i testy hodnocení profesionálního hlasu. Dále na stránce naleznete odkazy na E-learningové kurzy a také zázany z našich webinářů a workshopů.

PUBLIKACE - obsahuje seznam a odkazy na naše odborné  publikace v oblasti vokologie.

Přehled uzavřených projektů je uveden v záložce PROJEKTY.


.