Hlas - vokologie

Jednou ze součástí výzkumu Výzkumného centra hudební akustiky (MARC) HAMU je oblast výzkumu hlasu (vokologie) a psychoakustiky hlasu. Výzkumné centrum pro tyto účely disponuje poslechovou a nahrávací komorou, nahrávací aparaturou pro záznam a akustickou analýzu hlasu, elektroglotografii a zařízení na měření vibrací. Z diagnostického hlediska disponuje metodami analýzy hlasu hlasové pole (voice range profile), spektrální analýza, multidimenzionální analýza (MDVP KAY Elemetric), elektroglotografický záznam. V této oblasti Výzkumné centrum vyvíjí vlastní analytický software RealVoiceLab pro záznam a analýzu akustických vlastností hlasu v reálném čase pomocí vzdáleného přístupu přes internet.

Výzkumné centrum spolupracuje a nabízí spolupráci s různými odborníky a společnostmi v oblasti vokologie, foniatrickými ambulancemi, hlasovými pedagogy a terapeuty. Řeší problematiku akustické analýzy hlasu, diagnostiku a terapii poruch hlasu, hlasovou edukaci a estetiku. Další spolupráce s Výzkumným centrem v oblasti vokologického výzkumu může mít charakter školení akustiky hlasu, metodologie výzkumu hlasu a statistického zpracování dat.

Aktuality

Informace o právě probíhajících projektech a významných akcích.

Terminologický dotazník v oblasti vokologie
Projekt Vzdálený přístup k akustické analýze hlasu
Publikace a prezentace v oblasti akustiky hlasu a vokologie
Uskutečněné akce

Dotazník byl vytvořen na půdě MARC HAMU s cílem průzkumu šíře a konsistence terminologie v oblasti popisu hlasu mezi různými vokologickýcmi obory. Je určen dobrovolníkům z oblastí hlasové pedagogiky, medicíny a výzkumu hlasu. Pokud se chcete zapojit do průzkumu, prosíme, nejdříve si přečtěte Průvodní dopis a návod na vyplnění, následně vyplňte Terminologický dotazník. Vyplněný (a uložený) dotazník následně zašlete na marekfric@centrum.cz. 


Projekt zaměřený na výzkum psycho-akustiky hlasu, který umožňuje pomocí vzdáleného přístupu programem RealVoiceLab analyzovat Hlasové pole a další akustické parametry.

Pro přístup k demo verzi si stáhněte voicelabxp-v02.zip, nebo požádejte o zaslání potřebných souborů a informací marekfric@centrum.cz. Postup na instalaci a zjednodušený návod na použití  testovací verze naleznete zde:


PDF M. Frič.: Hodnocení rezonance hlasu žen,
In: Nové trendy akustického spektra vedecký recenzovaný zborník, Zvolen, Technická univerzita vo Zvolene, 2013, p 73-88, ISBN:978-80-228-2531-3
M. Frič ( 12/2013): Parametry hlasového pole v diagnostice a výzkumu hlasu,
Otorinolaryng a Foniat, 62, 4, 201-8, ISSN 1210-7867
PDF Frič, M., Jačeková, K.: Comparison of Voice Parameters Between Classically Trained and Untrained Females,
Book of abstracts 10th PAN-EUROPEAN VOICE CONFERENCE, 21.-24.8.2013, Praha, s. 98.
PDF PDF Vencovský, V., Frič, M.: Basilar Membrane Excitation Patterns of Rough Sounds Simulated by Means of an Auditory Model,
Book of abstracts 10th PAN-EUROPEAN VOICE CONFERENCE, 21.-24.8.2013, Praha, s. 376.
PDF PDF Dvořáková, E., Frič, M., Vydrová, J.: Resonance Exercises – Influence on Voice Quality in Voice Professionals,
Book of abstracts 10th PAN-EUROPEAN VOICE CONFERENCE, 21.-24.8.2013, Praha, s. 418.
PDF PDF Frič, M., Dlask, P., Vencovský, V.: The “In Plane“ Visualization of the Breathing Movements of Chest and Abdomen Wall,
Book of abstracts 10th PAN-EUROPEAN VOICE CONFERENCE, 21.-24.8.2013, Praha, s. 447.
PDF M. Frič, K.A. Kadlecová, Porovnání vlastností a parametrů hlasu pěvecky trénovaných a netrénovaných žen
Akustické listy, 18(2-3), p. 5-24, 2012.
K. A. Kadlecová, M. Frič, Možnosti hlasového tréninku pro změnu subjektivního vnímání pohlavní příslušnosti z hlasového projevu u transsexualismu MTF
Otorinolaryngológia a chirurgia hlavy a krku, 6(2-3), p. 57-61, 2012.
PDF M. Frič, Co všechno poznáme z hlasu? Psycho- akustický pohled na vlastnosti hlasu.
Konference Hlasohled 2012.
PDF K. A. Kadlecová, M. Frič, Porovnání hlasových přechodů mezi klasicky a neklasicky školenými zpěvačkami a nezpěvačkami,
Proc. of Material-Acourstics-Place 2012, Technická univerzita vo Zvolene, Nové trendy akustického spektra, 1, p. 113-25, Zvolen, 2012.
A. Kulanová, M. Frič, Komparácia náčuvových a počítačových akustických hodnotení speváckych vlastností hlasu
DISPUTATIONES SCIENTIFICAE UNIVERSITATIS CATHOLICAE IN RUŽOMBEROK, 2012, 12, (2), 79 - 98.
M. Lejska, R. Havlík, M. Frič, A. Priechodská-Široká, Porovnání pěveckých technik sólového a sborového zpěvu
Otorinolaryng. a Foniat., 2012, 61, (1), 44 - 52.
PDF M. Frič, Efekt zvyšování hlasitosti na spektrální charakteristiky hlasu u různých typů použití hlasu a u různých skupin hlasových profesí
Akustické listy, 17(1–2), srpen 2011, str. 19–25.
PDF M. Frič, Z. Otčenášek, K. A. Kadlecová, Poslechové hodnocení vlastností zpěvu – předběžná studie
Proceedings of the 6nd International Symposium Materiál – Acoustics - Place 2011
Technical University in Zvolen, Slovakia (ISBN 978-80228-2258-9), 83-93.
PDF PDF
K. A. Kadlecová, M. Frič, The evaluation of results of surgical and conservative voice therapy in MtF transsexuals. Subjective perception of the male to female voice transformation.
9th Pan European Voice Conference, 31.8. – 3.9.2011, Marseille, Book of abstracts, p 95.
PDF M. Frič, Z. Otčenášek, Voice changes during the period of 18 month in the voice training of students of acting.
9th Pan European Voice Conference, 31.8. – 3.9.2011, Marseille, Book of abstracts, p 89.
http://www.pevoc9.fr/
K. A. Kadlecová, M. Frič, Kasuistiky hlasové péče u transsexualismu MtF (male to female)
Otolaryngologológia, 1, 2011, str. 28 až 31.
M. Frič, Z. Otčenášek, Přehled metodických postupů subjektivního popisu vlastností hlasových projevů v oblasti poruch, patologie a terapie hlasu
Otorinolaryng. A Foniat. /Prague/, 59, 2010, No. 4, pp. 214 - 224
M. Frič: Metody subjektivního (percepčního) popisu vlastností hlasu a popisované parametry.
Disk. 2010, 33, s.107-120.
J. Dršata et al.: Foniatrie - Hlas. 2010 (321 s.)
ISBN 978-80-7311-116-8.
PDF M. Kučera, M. Frič, M. Halíř, Praktický kurz hlasové rehabilitace a reedukace
Opočno 2010, (ISBN – 978–80–254-6592-9)
M. Frič, Z. Otčenášek, V. Syrový, Akustika hlasu.
Sborník abstraktů a příspěvků 2. symposia Umělecký hlas. s. 53-65.
Zvukové studio HAMU a Hlasové a sluchové centrum Praha, 2010, (ISBN 978-80-7331-170-4)
O. Bendová, J. Vydrová, R. Szymiková, M. Kučera, M. Halíř, M. Frič, Rehabilitace hlasových poruch, edukační a reedukační postupy.
Sborník abstraktů a příspěvků 2. symposia Umělecký hlas, s. 31-41
Zvukové studio HAMU a Hlasové a sluchové centrum Praha, 2010, (ISBN 978-80-7331-170-4)
Kulhánek, T., Frič, M., Šárek, M.:Vzdálený přístup k virtuálním výukovým a výzkumným aplikacím – podpora foniatrických vyšetření,
In: http://www.mefanet.cz/index.php?pg=konference-2009--ke-stazeni-prispevky-razene-podle-autoru
Konference MEFANET 2009, (ISBN: 978-80-7392-118-7)
PDF V. Chrobok, A. Pellant, F. Šram, M. Frič, J. Praisler, R. Prymula, J. G. Švec, Medialization Thyroplasty with a Customized Silicone Implant
Clinical Experience. Folia Phoniatr Logop. 2008 Jan 31;60 (2):91-96 18235197 (P,S,G,E,B)
PDF M. Frič, Trajectory of aloud voice in the Voice range profile, differences between supported and habitual voice in shouting.
In: Fortschritte der Akustik – DAGA 2008 - Dresden, (ISBN 978-3-9808659-4-4) 579-580 (2008)
PDF M. Frič, Porovnání parametrů hlasových polí u hlasových profesionálů a začínajících studentů herectví.
Proceedings of the 4th International Symposium Materiál – Acoustics - Place 2008
Technical University in Zvolen, Slovakia (ISBN 978-80-228-1911-4) 47-52 (2008)
PDF M. Frič, Parametrizovaný fonetogram obecných řečových a hlasových projevů – ParVRP.
Technologický list autorizovaného software. Výzkumné centrum hudební akustiky, Praha, 2007
RIV/61384984:_____/07:#0000262
PDF M. Frič, K. A. Kadlecová, R. Szymiková, Záznam mluvního a zpěvního hlasu pro psychoakustické analýzy.
Technologický list uplatněné metodiky. Výzkumné centrum hudební akustiky, Praha. (2007)
RIV/61384984:_____/07:#0000263
J. G. Švec, M. Frič, F. Šram, H. K. Schutte, Mucosal waves on the vocal folds: Conceptualization based on videokymography.
In Manfredi C (Ed): Models and analysis of vocal emissions for biomedical applications
5th International Workshop (MAVEBA 2007). Firenze, Italy
Firenze University Press (ISBN 978-88-8453-673-3) 171-172 (2007)
J. G. Švec, M. Frič, F. Šram, H. Švecová, H. K. Schutte, Visually-based evaluation protocol for laryngeal videokymographic images.
In: Proceedings AQL 2006: Advances in Quantitative Laryngology
Voice and Speech Research, October 6-7, 2006, Groningen, the Netherlands.
Groningen Voice Research Lab, University of Groningen, Groningen, the Netherlands [CD-ROM]: 1-6 (2006)
PDF M. Frič, F. Šram, J. G. Švec, Voice reisters, vocal folds vibration patterns and thein presentation in videokymography
Proceedings of the 33rd International Acoustical Konference – EAA Symposium, Acoustics High Tatras 2006
Technical University in Zvolen, Slovakia (ISBN 80-228-1672-8), CD-ROM: 42-45.
PDF M. Frič, F. Šram, J. G. Švec, Diplofónia – komplexné kmitanie hlasivek prezentované vo videokymografii a vysokofrekvenčnej laryngoskopii.
Proceedings of the 2nd International Symposium Materiál –Acoustics - Place 2006
Technical University in Zvolen, Slovakia (ISBN 80-228-1652-1) 65-68 (2006)

10. pan-evropská hlasová konference PEVOC (Pan European Voice Conference)

Datum a místo konání: 21. 8. - 24. 8. 2013, Praha
Spoluorganizátoři: Medical Healthcom

Základný kurz hlasovej reedukácie a rehabilitácie v Bratislave

Datum a místo konání: 9.2.2013, Kongresové centrum Družba, Bratislava
Program lze nalézt zde.
Organizátor: Slovenská asociácia logopédov

 

Projekt „Vzdálený přístup k akustické analýze hlasu“

Informace:

Projekt zaměřený na výzkum psycho-akustiky hlasu, který umožňuje pomocí vzdáleného přístupu programem RealVoiceLab analyzovat Hlasové pole a další akustické parametry.

Podrobnější informace o projektu

Praktický kurz hlasové rehabilitace a reedukace v Opočně

Certifikovaný kurz s udělenou akreditaci MZ ČR pro klinické logopedy
Účast na kurzu hrazena z financí Evropského sociálního fondu
Organizátor: Ušní nosní a krční ambulance - centrum léčby hlasových poruch
Rychnov n. Kněžnou
Popis kurzu a skriptum.
Další informace: Databáze hlasových terapeutů

Konference Hlasohled:
ŘEČ HLASU aneb CO VŠECHNO MŮŽEME POZNAT O ČLOVĚKU POSLECHEM JEHO HLASU?

Informace o akci.
Datum a místo konání: 11.11.2012, HAMU, sál Galerie, Malostranské nám. 13, Praha 1
Sborník naleznete již brzy zde.

Seminář:
Profesionální hlas

Datum a místo konání: 11. června 2011, aula Domu dětí a mládeže, Slezská 21, Praha 2
Spoluorganizátoři: Hlasohled a MUDr. M. Kučera
Další informace: Seminář Profesionální hlas

Symposium:
Umělecký hlas 2011

Datum a místo konání: 20. – 21. května 2011, Sál Martinů a Galerie HAMU
Program a sborník symposia.

Seminář:
Práce s programem na vyšetření hlasového pole RealVoiceLab a hlasové reedukace – kasuistiky.

Datum a místo konání: 2. února 2011 (středa), od 9,30 do cca 16,00 hod. v Zasedací místnosti HAMU
Pozvánka a program semináře.

Symposium:
Umělecký hlas 2010

Program a sborník symposia.

Symposium:
Umělecký hlas 2009

Program a sborník symposia.