RIV a RUV

INFO

Sběr podkladů a údajů pro RIV za rok 2022 byl zahájen.


RIV
RUV

REJSTŘÍK INFORMACÍ O VÝSLEDCÍCH - RIV

V ČR jsou vědecko-výzkumné výsledky jednotlivých výzkumných organizací shromažďovány v databázi RIV (Rejstříku informací o výsledcích), která je součástí Informačního systému výzkumu, vývoje a inovací (ISVaV), a hodnoceny podle aktuální Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací.

Definice výsledků, které je možné do RIV zadávat naleznete zde.

Sběr dat pro RIV probíhá na AMU prostřednictvím referentek jednotlivých fakult.

Kontakty

MgA. Mgr. Daniela Machová, Ph.D.

referentka HAMU pro sběr RIV

E-mail: daniela.machova@hamu.cz
Telefon: 234244110
Detail osoby
FOTO MgA. Mgr. Daniela MACHOVÁ, Ph.D.

Registr uměleckých výstupů - RUV

Registr uměleckých výstupů (RUV) je webová aplikace, v níž jsou od roku 2013 shromažďovány informace o tvůrčích vysokých uměleckých škol, uměleckých fakult nebo součástí vysokých škol, které poskytují vzdělávání v programech zahrnujících předměty umělecké tvorby, a to v sedmi oblastech – architektuře, audiovizi, designu, hudbě, literatuře, scénickém a výtvarném umění.

Bodové hodnocení dosažené jednotlivými vysokými školami za období posledních 5 let je jedním z ukazatelů, podle nichž jsou vysokým školám přidělovány finanční prostředky ze státního rozpočtu.

RUV vstoupil do profesionálního režimu v září 2016 se zahájením platnosti novely vysokoškolského zákona, kde je RUV explicitně uveden (Zákon č. 137/2016 Sb., §77c). Je administrován Kanceláří RUV při Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy (více zde). Činnost RUV je upravena Statutem Rady registru uměleckých výstupů. Jednotlivé umělecké segmenty pak jednají prostřednictvím svých Rad a plén, do kterých školy nominují své zástupce.

ODKAZY:

aplikace RUV

MŠMT stránka RUV


Kontakty

Michaela Šlapalová

Odborná sekretářka

E-mail: michaela.slapalova@hamu.cz
Telefon: 234 244 168
Detail osoby
Bez obrázku


.