Zaměstnanci a kontakty

Kancelář pro vědu, výzkum a projekty
Fakultní grantová komise FGK
Výběrová komise FPS
Ediční komise HAMU EK

doc. MgA. Sylva Stejskalová, Ph.D.

proděkanka pro vědu, výzkum a inovace, mezinárodní vztahy a lidskou důstojnost a rovné zacházení

E-mail: sylva.stejskalova@hamu.cz
Telefon: 234 244 169
Detail osoby
FOTO doc. MgA. Sylva STEJSKALOVÁ, Ph.D.

Ing. Kamila Mikešová

projektový manažer: Projektová soutěž DKR, CRP, PRSŘ, NPO

E-mail: kamila.mikesova@hamu.cz
Telefon: 234 244 130
Detail osoby
Bez obrázku

Silvie Demartini

projektový manažer: externí granty NAKI, SFK, MK, NPO, CRP

E-mail: silvie.demartini@famu.cz
Telefon: 234 244 105
Detail osoby
Bez obrázku

MgA. Mgr. Daniela Machová, Ph.D.

administrativní podpora grantů, RIV, SGS, fakultní manažer - Excellent

E-mail: daniela.machova@hamu.cz
Telefon: 234244110
Detail osoby
FOTO MgA. Mgr. Daniela MACHOVÁ, Ph.D.

Zřízení fakultních grantových komisí (dále „FGK“) je stanoveno čl. 6 Výnosu rektora č. 9/2016

  1. Každá FGK má celkem 7 členů a tvoří ji děkan, proděkan pro VaV, tři členové akademické obce z řad akademických pracovníků a dva externisté.

  2. Interní i externí členy komisí vybírají, jmenují a odvolávají děkani příslušné fakulty.

  3. Funkční období členů FGK je dvouleté, členové mohou být voleni do komise opakovaně.

  4. FGK je usnášeníschopná, sejde-li se více než polovina členů.

  5. Tajemníkem FGK je pracovnice grantového oddělení fakulty.

doc. MgA. Sylva Stejskalová, Ph.D.

předsedkyně FGK, proděkanka

E-mail: sylva.stejskalova@hamu.cz
Telefon: 234 244 169
Detail osoby
FOTO doc. MgA. Sylva STEJSKALOVÁ, Ph.D.

prof. Mgr. Dorota Gremlicová, Ph.D.

místopředsedkyně FGK

E-mail: dorota.gremlicova@hamu.cz
Telefon: 234 244 194
Detail osoby
FOTO prof. Mgr. Dorota GREMLICOVÁ, Ph.D.

Ing. Kamila Mikešová

tajemnice FGK

E-mail: kamila.mikesova@hamu.cz
Telefon: 234 244 130
Detail osoby
Bez obrázku

ČLENOVÉ KOMISE

doc. Mgr., Eduard Douša, Ph.D.

Pražská konzervatoř

Bez obrázku

Mgr., MgA. Miloš Orson Štědroň, Ph.D

Pražská konzervatoř


Zápisy FGK

Zápis ze zasedání Fakultní grantové komise HAMU ze dne 9. 3. 2023
Aktualizováno 15. března 2023

PDF

Zápis ze zasedání Fakultní grantové komise HAMU ze dne 14. 12. 2022
Aktualizováno 3. ledna 2023

PDF

Zápis z hlasování Fakultní grantové komise HAMU ze dne 1. 3. 2022
Aktualizováno 7. března 2022

PDF

Zápis z hlasování Fakultní grantové komise HAMU ze dne 6. 12. 2021 + přílohy
Aktualizováno 19. ledna 2022

PDF

Zápis z hlasování Fakultní grantové komise HAMU ze dne 27. 5. 2021
Aktualizováno 18. června 2021

PDF

Zápis z hlasování Fakultní grantové komise HAMU ze dne 12. 4. 2021 + přílohy
Aktualizováno 16. dubna 2021

PDF

Zápis z hlasování Fakultní grantové komise HAMU ze dne 16. 2. 2021 + přílohy
Aktualizováno 17. února 2021

PDF

Zápis ze zasedání Fakultní grantové komise HAMU dne 15. 1.2021
Aktualizováno 26. ledna 2021

PDF

Zápis z hlasování Fakultní grantové komise HAMU ze dne 27. 3. 2020
Aktualizováno 31. března 2020

PDF

Zápis ze zasedání Fakultní grantové komise HAMU dne 11.12.2019
Aktualizováno 13. ledna 2020

PDF

Zápis ze zasedání Fakultní grantové komise HAMU dne 27.2.2019
Aktualizováno 4. března 2019

PDF

Zápis ze zasedání Fakultní grantové komise HAMU dne 11.12.2018
Aktualizováno 21. prosince 2018

PDF

Zápis z hlasování per rollam Fakultní grantové komise HAMU ze dne 20. 2. 2018
Aktualizováno 22. února 2018

PDF

Jmenování nové Fakultní grantové komise od 1.2.2018
Aktualizováno 22. února 2018

PDF

Zápis ze zasedání Fakultní grantové komise HAMU ze dne 5. 12. 2017
Aktualizováno 12. prosince 2017

PDF

Zápis ze zasedání Fakultní grantové komise HAMU ze dne 16. 2. 2017
Aktualizováno 6. prosince 2017

PDF

Zápis ze zasedání Fakultní grantové komise 8. 12. 2016 - Výsledky SGS 2017 a doporučení pro GK AMU pro Projektovou soutěž 2017
Aktualizováno 6. prosince 2017

PDF


Výběrová komise posuzuje žádosti a závěrečné zprávy projektů Fakultní podpory studentů.
Výběrová komise zasedá ve složení: děkan, proděkani, tajemnice a člen akademického senátu fakulty. V případě 2. okruhu je složení komise totožné, pouze místo člena akademického senátu fakulty je delegován člen studentské komory akademického senátu fakulty. Komise pro závěrečné hodnocení projektů je totožná s komisí výběrovou.

Složení komise

prof. Ivan Klánský

děkan HAMU

E-mail: ivan.klansky@hamu.cz
Telefon: 234 244 102

Konzultační hodiny:
Dle dohody emailem / telefonicky
Detail osoby
FOTO prof. Ivan KLÁNSKÝ

doc. MgA. Sylva Stejskalová, Ph.D.

proděkanka pro vědu, výzkum a inovace, mezinárodní vztahy a lidskou důstojnost a rovné zacházení

E-mail: sylva.stejskalova@hamu.cz
Telefon: 234 244 169
Detail osoby
FOTO doc. MgA. Sylva STEJSKALOVÁ, Ph.D.

prof. MgA. Leoš Čepický

proděkan pro studijní záležitosti, uměleckou a koncertní činnost

E-mail: leos.cepicky@hamu.cz
Telefon: 234 244 135

Konzultační hodiny:
Po předchozí telefonické dohodě nebo e-mailem.
Detail osoby
FOTO prof. MgA. Leoš ČEPICKÝ

doc. MgA. Adam Halaš, Ph.D.

proděkan pro kvalitu, rozvoj, styk s absolventy a veřejností

E-mail: adam.halas@hamu.cz
Telefon: 234 244 133, ['+420 731 845 833']

Konzultační hodiny:
Po předchozí domluvě
Detail osoby
FOTO doc. MgA. Adam HALAŠ, Ph.D.

Ing. Jolana Krotilová

tajemnice fakulty

E-mail: jolana.krotilova@hamu.cz
Telefon: 234 244 103, ['777 453 553']
Detail osoby
Bez obrázku

 

jeden člen akademického senátu: příslušný člen je vybrán na jednotlivá zasedání Výběrové komise prostřednictvím předsedy AS HAMU

Náplň činnosti ediční komise HAMU:

  • vytváří ediční plán HAMU na kalendářní rok i dlouhodobou koncepci edičního plánu;
  • shromažďuje návrhy kateder, pracovišť HAMU, případně externích autorů, které se týkají vydání textů a not ze sféry hudby, tance a pantomimy, zaujímá stanovisko k návrhům, doporučuje podobu vydávaných publikací, navrhuje úpravy apod.;
  • projednává s vedením Nakladatelství a ve spolupráci se spolupracovníkem redakce za HAMU záležitosti vznikající v průběhu přípravy publikovaných prací.

Komise se zpravidla schází dvakrát ročně (listopad, květen) v předstihu před jednáním ediční rady AMU.


PŘEDSEDKYNĚ EDIČNÍ KOMISE.