Projektová soutěž DKR

INFO

Závěrečné zprávy se odevzdávají do 31. 1. 2022.

Průběžné zprávy se odevzdávají do 15. 2. 2022.


Soutěž má výzkumný charakter. Je určena pro akademické či výzkumné pracovníky AMU.

Plánované výstupy musí být v souladu s Definicí druhů výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

Žadatelé za HAMU podávají přihlášky v elektronické i vytištěné podobě s podpisy projektové manažerce Ing. Kamile Mikešové č. dveří 1026 (kamila.mikesova@hamu.cz).
Konzultace žádostí jsou možné předem s K. Mikešovou.

Formuláře    
Projektová soutěž 2022 - Přihláška zfo web
Projektová soutěž 2021 - Průběžná zpráva zfo web
Projektová soutěž 2021 - Závěrečná zpráva zfo web

Formuláře jsou dostupné ve formátu
ZFO -
 pro Windows - pro vyplňování je potřeba aplikace Software602 Form Filler
WEB - nezávislé na operačním systému - pro vyplňování je použit webový prohlížeč

PS - DKR 2022
PS - DKR 2021
PS - DKR 2020
PS - DKR 2019
PS - DKR 2018
PS - DKR 2017

PROJEKTOVÁ SOUTĚŽ AMU (DKR)

pro projekty s počátkem řešení v roce 2022 

Soutěž má výzkumný charakter. Je určena pro akademické či výzkumné pracovníky AMU. 

TERMÍN ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠEK: do 29. listopadu 2021 do 13:00 v elektronické i vytištěné podobě s podpisy projektové manažerce HAMU Ing. Kamile Mikešové (1026).

Mailová adresa pro zaslání elektronické verze přihlášky: kamila.mikesova@hamu.cz 

Konzultace po obsahové stránce jsou možné s proděkanem pro vědecko-výzkumnou činnost doc. MgA. Irvinem Venyšem, Ph.D. (irvin.venys@hamu.cz), konzultace ohledně rozpočtu a výstupů jsou možné s Ing. K. Mikešovou (kamila.mikesova@hamu.cz), nejlépe po předchozí domluvě.

Soutěž je otevřena pro vědecko-výzkumné projekty s celkovou dobou řešení 1 a 2 roky.

Limity na výši rozpočtu nejsou stanoveny. 

Plánované výstupy musí být v souladu s Definicí druhů výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a Výnosem rektora 9/2020.

Kritéria hodnocení v projektové soutěži AMU najdete ZDE.

Celý text vyhlášení Projektové soutěže AMU pro rok 2022 včetně harmonogramu najdete ZDE.

PROJEKTOVÁ SOUTĚŽ AMU (DKR)

pro projekty s počátkem řešení v roce 2021

Soutěž má výzkumný charakter. Je určena pro akademické či výzkumné pracovníky AMU a postdoktorandy.

Pro rok 2021 je soutěž otevřena pro:

 • projekty s dobou řešení 1 až 3 roky – bez limitu rozpočtu
 • postdoktorandské projekty s dobou řešení max. 2 roky - omezené částkou 100 tis. Kč na jeden rok čerpání.

Plánované výstupy musí být v souladu s Definicí druhů výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a VÝNOS REKTORA Č. 9_2018, pravidla pro rozdělování a užití IP DKR.pdf

Publikační aktivity
Řešitelé schválených projektů, v nichž je plánováno vydání publikace v NAMU, mají povinnost domluvit s ředitelem nakladatelství do 30. dubna 2021 závazný harmonogram přípravy publikace k vydání. Ediční komisi se publikační záměry předkládají podle harmonogramu uvedeného v rámci zásad pro projekty s publikačními výstupy.

Propagace
Pozvánky na kulturní akce podpořené v rámci řešení projektů a další propagační materiály vážící se k podpořeným projektům musejí být zaslány nejpozději čtrnáct dnů před konáním akce Haně Šťastné, PR manažerce AMU (hana.stastna@amu.cz).

Uzávěrka soutěže se posouvá na 1.12. 2020 ve 13 hodin. 

Žadatelé HAMU podávají přihlášky do 27. 11. 2020 do 13 hodin v elektronické i vytištěné podobě s podpisem Ing. Kamile Mikešové (kamila.mikesova@hamu.cz, místnost 1026).

Konzultace nad rozpočtem a výstupy jsou možné s K. Mikešovou, nejlépe po předchozí domluvě. Celý text vyhlášení Projektové soutěže AMU pro rok 2021 najdete ZDE.

 

PROJEKTOVÁ SOUTĚŽ AMU (TZV. DKR)

pro projekty s počátkem řešení v roce 2020

Soutěž má výzkumný charakter. Je určena pro akademické či výzkumné pracovníky AMU a postdoktorandy.

Pro rok 2020 je soutěž otevřena pro

 • krátkodobé projekty s dobou řešení 1 a 2 roky,
 • projekty speciálně zaměřené na přípravu a pořádání mezinárodních konferencí s dobou řešení projektu max. 2 roky,
 • postdoktorandské projekty s dobou řešení max. 2 roky - omezené částkou 100 tis. Kč na jeden rok čerpání.

Plánované výstupy musí být v souladu s Definicí druhů výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a Výnosem rektora 9/2018.

Žadatelé z HAMU podávají přihlášky do 25. 11. 2019 do 13 hodin v elektronické i vytištěné podobě s podpisem Ing. Kamile Mikešové (kamila.mikesova@hamu.cz, místnost 1026).

Konzultace nad rozpočtem a výstupy jsou možné s K. Mikešovou, nejlépe po předchozí domluvě. Celý text vyhlášení Projektové soutěže AMU pro rok 2020 najdete ZDE.

2.kolo - PROJEKTOVÁ SOUTĚŽ AMU (DKR)

pro projekty s počátkem řešení v roce 2019

Soutěž má výzkumný charakter. Je určena pro akademické či výzkumné pracovníky AMU a postdoktorandy, kteří jsou na fakultě zaměstnáni jako externisté.

Pro rok 2019 je soutěž otevřena pro Krátkodobé projekty s dobou řešení 2 roky a pro Postdoktorandské projekty s dobou řešení 1 rok.

Plánované výstupy musí být v souladu s Definicí druhů výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

Žadatelé z HAMU podávají přihlášky do 28. 2. 2019 do 12 hodin v elektronické i vytištěné podobě s podpisem Ing. Kamile Mikešové (kamila.mikesova@hamu.cz, místnost L1026).

Vyhlášení 2. kola Projektové soutěže pro rok 2019 včetně harmonogramu najdete zde.

 

FORMULÁŘE K PROJEKTOVÉ SOUTĚŽI

Pro nové žadatele 2019:


Vyhlášení Projektové soutěže pro rok 2018. 
 

 1. Pravidla Projektové soutěže se řídí Výnosem rektora č. 6/2015 a jeho Dodatkem č. 1.
 2. Pro rok 2018 je soutěž otevřena pro Krátkodobé projekty s dobou řešení 1 nebo 2 roky a pro postdoktorandské projekty* s dobou řešení 1 rok.
 3. Rozpočet projektu nesmí v roce 2018 přesáhnout u krátkodobých projektů 500.000 Kč, u postdoktorandských projektů 100.000,-Kč.
 4. Finanční zajištění soutěže
  Předpokládaná částka k rozdělení v tomto kole projektové soutěže bude v roce 2018 činit max. 2 mil. Kč.**
 5. Harmonogram soutěže:
  • 3. 10. 2017 - vyhlášení soutěže;
  • 19.10.2017, 13 h - informační seminář, registrace na karolina.kotnourova@amu.cz
  • 16. 11. 2017 v 15 h - uzávěrka pro podávání přihlášek
  • v týdnu 4.- 8.12. 2017 - zasedání fakultních grantových komisí; (doporučující hodnocení)
  • mezi 11.- 20.12. 2017 - 1. zasedání Grantové komise AMU;
  • 22.12. 2017 - zveřejnění podmínečného rozhodnutí o přijetí /nepřijetí/ projektu ev.  přijetí s krácením rozpočtu (o definitivním financování projektu bude rozhodnuto po vyhodnocení závěrečných zpráv projektů ukončených k 31. 12. 2017 a dle výše přidělené institucionální podpory AMU na rok 2018);
  • cca 23.2. 2018 - 2. zasedání Grantové komise AMU: vyhodnocení závěrečných zpráv ukončených projektů a přidělení konkrétní výše finančních prostředků novým projektům v závislosti na rozhodnutí MŠMT o výši IP DKR pro rok 2018;
  • do konce února 2018 - zveřejnění výsledků.
  • od 11. 1. do 31.1. 2019 - odevzdání Závěrečných zpráv o řešení jednoletých projektů a Průběžných zpráv u dvouletých projektů
 6. Publikační aktivity
  Řešitelé schválených projektů, v nichž je plánováno vydání publikace v NAMU, mají povinnost domluvit s ředitelem nakladatelství do 31. března 2018 závazný harmonogram přípravy publikace k vydání. Ediční komisi se publikační záměry předkládají podle harmonogramu uvedeného v rámci zásad pro projekty s publikačními výstupy.
 7. Propagace
  Pozvánky na kulturní akce podpořené v rámci řešení projektů musejí být zaslány nejpozději čtrnáct dnů před konáním akce Mgr. Tereze Petákové, PR manažerce AMU (tereza.petakova@amu.cz).

 

FORMULÁŘE K PROJEKTOVÉ SOUTĚŽI*:

PRO NOVÉ ŽADATELE:

PRO STÁVAJÍCÍ ŘEŠITELE:

PRO PROJEKTY S PLÁNOVANÝMI PUBLIKAČNÍMI VÝSTUPY:

Po vyplnění lze formulář automaticky odeslat na email grantovému referátu fakulty ke kontrole. Vždy je však třeba v předepsaném termínu odevzdat také podepsanou tištěnou verzi dokumentu.

Formuláře navíc nabízejí volitelnou možnost uložení dat pro další (průběžné a závěrečné zprávy): tato funkce vám ušetří čas při vyplňování údajů do dalších zpráv, nemusíte ji však využít a další zprávy můžete vyplnit ručně.

* Formuláře jsou ve formátu zfo. Tento formát lze otevřít a vyplnit pouze v programu Software602 Form Filler, který je zdarma ke stažení na stránkách výrobce: ke stažení zde. (Pokud budete mít s formulářem či s programem Software602 Form Filler problémy, obraťte se na Počítačové centrum, pana Jiřího Charváta: jiri.charvat@amu.cz, tel. 234 244 547.) Alternativně můžete využít webové verze formulářů (doporučeno zejména pro uživatele operačního systému Linux a OS počítačů Macintosh), které jsou již dostupné i mimo školní síť. Vyplněná data formulář uchovává 31 dní.

DALŠÍ DOKUMENTY:

Vyhlášení Projektové soutěže DKR pro rok 2017

 1. Pravidla Projektové soutěže se řídí Výnosem rektora č. 6/2015.
 2. Pro rok 2017 je soutěž otevřena pro Krátkodobé projekty s dobou řešení 1 nebo 2 roky a pro postdoktorandské projekty* s dobou řešení 1 rok.
 3. Rozpočet projektu nesmí v roce 2017 přesáhnout u krátkodobých projektů 350.000 Kč, u postdoktorandských projektů 100.000,-Kč.
 4. Předpokládaná částka k rozdělení v tomto kole projektové soutěže bude v roce 2017 činit 2 000 000 Kč.
 5. Harmonogram soutěže:
 • 29. 9. 2016 - vyhlášení soutěže;
 • 12.10.2016, 13 h - informační seminář pro žadatele v zasedací místnosti rektorátu AMU;
 • 18. 11. 2016 v 15 h - uzávěrka pro podávání přihlášek
 • v týdnu 5.- 9.12. 2016 - zasedání fakultních grantových komisí;
 • v týdnu od 12.- 16.12. 2016 - 1. zasedání Grantové komise AMU;
 • 10.1. 2016 - zveřejnění podmínečného rozhodnutí o přijetí /nepřijetí/ projektu ev.  přijetí s krácením rozpočtu (o definitivním financování projektu bude rozhodnuto po vyhodnocení závěrečných zpráv projektů ukončených k 31. 12. 2016 a dle výše přidělené institucionální podpory AMU na rok 2017);
 • v týdnu 6. – 10. 2. 2017 - 2. zasedání Grantové komise AMU: vyhodnocení závěrečných zpráv ukončených projektů a přidělení konkrétní výše finančních prostředků novým projektům v závislosti na rozhodnutí MŠMT o výši IP DKR pro rok 2017;
 • do konce února 2017 - zveřejnění výsledků.

Pozvánky na kulturní akce podpořené v rámci řešení projektů musejí být zaslány nejpozději čtrnáct dnů před konáním akce Mgr. Tereze Petákové, PR manažerce AMU (tereza.petakova@amu.cz).


PRO STÁVAJÍCÍ ŘEŠITELE:

Zápisy FGK

Vyhlášení DKR


.