Vyhlášení Studentské grantové soutěže SGS HAMU pro rok 2020 - termín pro odevzdání přihlášek: 14. 11. 2019 do 13 hod

 

Studentská grantová soutěž SGS

Termín pro odevzdání přihlášek: 14. 11. 2019 do 13 hod.

15. říjen 2019

.