Vyhlášení Projektové soutěže PS DKR AMU pro rok 2020 - termín pro odevzdání přihlášek: 25. 11. 2019 ve 13 hod

 

Projektová soutěž DKR

Termín pro odevzdání přihlášek: 25. 11. 2019 ve 13 hod.

15. říjen 2019

.