Nadace Leoše Janáčka - termín podání žádostí


Termín pro podání žádosti o nadační příspěvek na 1. čtvrtletí 2018 je nejpozději do 16. 11. 2017.


Žádosti o grant školních projektů se odevzdávají do Kanceláře pro vědu a výzkum /č. dv. 1026/ Ing. Andree Zíkové (andrea.zikova@hamu.cz).


Více informací o nadaci naleznete na adrese: 

http://www.janacek-nadace.cz/cz/granty-a-prispevky-nadace-leose-janacka_2.htm

19. říjen 2017

.