OSA - termín podání žádostí


Termín pro podání žádosti je nejpozději do 31. 8. 2017 - termín pro odevzdání na fakultě je 10 pracovních dní před uzávěrkou.

Žádosti se odevzdávají do Kanceláře pro vědu a výzkum Ing. Andree Zíkové (andrea.zikova@hamu.cz).

Více informací o nadaci naleznete na adrese: http://www.osa.cz/hlavní-menu/partnerství/co-je-partnerství-osa.aspx

16. srpen 2017

.