Nadace Leoše Janáčka - termín podání žádostí


Termín pro podání žádosti o nadační příspěvek na 4. čtvrtletí 2017 nejpozději do 31. 8. 2017 - termín pro odevzdání na fakultě je 10 pracovních dní před uzávěrkou.

V případě malých studentských projektů si studenti podávají své žádosti sami, škola však může zájemcům vystavit požadované doporučení (studenti se mohou obracet na pedagogy své katedry či přímo děkana HAMU).

Žádosti o grant školních projektů se odevzdávají do Kanceláře pro vědu a výzkum Ing. Andree Zíkové (andrea.zikova@hamu.cz).

Více informací o nadaci naleznete na adrese: http://www.janacek-nadace.cz/cz/granty-a-prispevky-nadace-leose-janacka_2.htm

15. srpen 2017

.