Vyhlášení 2. kola SGS HAMU pro rok 2019 - termín odevzdání přihlášek: 12.2. 2019 do 12 hod

 

Vyhlášení SGS 2019 2. kolo

Termín odevzdání přihlášek je 12. 2. 2019 do 12. hod

17. leden 2019

.