Nadace Život umělce - 3. výzva

Termíny výběrových řízení na hudební, divadelní a taneční projekty, soutěže a festivaly v roce 2017:
 
1. výzva – vyhlášení: 1. 1. 2017, uzávěrka: 28. 2. 2017 - termín pro odevzdání na fakultě je 17. 2. 2017
2. výzva – vyhlášení: 1. 3. 2017, uzávěrka: 28. 4. 2017 - termín pro odevzdání na fakultě je 10 pracovních dní před uzávěrkou
3. výzva – vyhlášení: 1. 7. 2017, uzávěrka: 31. 7. 2017 - termín pro odevzdání na fakultě je 10 pracovních dní před uzávěrkou
 
V případě malých studentských projektů si studenti podávají své žádosti sami, škola však může zájemcům vystavit požadované doporučení (studenti se mohou obracet na pedagogy své katedry či přímo děkana HAMU).
 
Žádosti o grant školních projektů se odevzdávají do Kanceláře pro vědu a výzkum Ing. Andree Zíkové (andrea.zikova@hamu.cz) .
 
Více informací o nadaci naleznete na adrese:
http://www.nadace-zivot-umelce.cz/
11. červenec 2017

.