VYHLÁŠENÍ 2. KOLA STUDENTSKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE HAMU PRO ROK 2023

 

Přihlášky se podávají do 16. února 2023 do 12 hod. v elektronické i vytištěné podobě s podpisy.

Více informací na stránkách oddělení pro vědu, výzkum a projekty.

21. prosinec 2022

.