Vyhlášení Projektové soutěže DKR na rok 2023 - přihlášky do 28. 11. 2022 do 13 hod.

 

Projektová soutěž DKR - https://www.hamu.cz/cs/veda-a-vyzkum/granty/projektova-soutez-dkr/

Přihlášky se podávají do 28. 11. 2022 do 13 hod. v elektronické i tištěné podobě s podpisy projektové manažerce Kamile Mikešové (1026).
 

20. říjen 2022

.