Podpora účasti na vědeckých konferencích

 

Oddělení pro vědu a výzkum může podpořit účast na vědeckých konferencích u nás i v zahraničí. 
Žádosti se podávají proděkance pro vědu, výzkum a inovace HAMU doc. Sylvě Stejskalové a v kopii projektové manažerce Ing. Kamile Mikešové.

O podporu lze žádat průběžně mezi 1. lednem a 15. listopadem daného kalendářního roku. Částka k rozdělení pro kalendářní rok je omezená. 
O udělení či neudělení podpory a její výši rozhoduje proděkanka pro vědecko-výzkumnou činnost HAMU. Příspěvek není nárokový, čerpá se z aktuálně dostupných finančních prostředků určených na vědu a výzkum v rámci programu dlouhodobého koncepčního rozvoje AMU. 

V případě zájmu vyplněnou žádost pošlete na sylva.stejskalova@hamu.cz a kamila.mikesova@hamu.cz

Žádost najdete zde.

Poté budete informováni, jestli bude vaše účast na vědecké konferenci podpořena a v jaké výši. 
 

5. srpen 2022

Přílohy:

JMENO.Žádost o příspěvek na vědeckou.konferenci_1.docx (27.7 KB)


.