Vyhlášení výzvy na Fakultní podporu studentských a pedagogických projektů na rok 2022

 

Děkan HAMU vyhlašuje výzvu na Fakultní podporu studentských a pedagogických projektů na rok 2022. Cílem výzvy je podpora umělecké činnosti studentů a akademických pracovníků a prezentace fakulty směrem k veřejnosti. Žádost mohou podávat akademičtí pracovníci (okruh 1) a studenti (okruh 2) na jednotném formuláři do 10.5.2022 do 12h.

Více info zde:
https://www.hamu.cz/cs/veda-a-vyzkum/granty/fakultni-projektova-soutez/
 

27. duben 2022

.