Vyhlášení Studentské grantové soutěže (SGS) pro rok 2022


Dne 15. 10. 2021 byla prorektorkou AMU Mgr. Et Mgr. Eliškou Děckou, Ph.D. vyhlášena Studentská grantová soutěž pro rok 2022.

Uzávěrka podávání návrhů projektů do SGS 2022 je 22. listopadu 2021 ve 13:00 hodin.

Přihlášky v elektronické a tištěné podobě s podpisy se v uvedeném termínu předávají projektové manažerce HAMU Ing. Kamile Mikešové (L1026). E-mailová adresa pro zaslání elektronické přihlášky: kamila.mikesova@hamu.cz.
  
Zde je odkaz na záložku SGS 2022 na webové stránce HAMU: https://www.hamu.cz/cs/veda-a-vyzkum/granty/studentska-grantova-soutez-amu/.

18. říjen 2021

.