Vyhlášení 3. kola Studentské grantové soutěže HAMU pro rok 2021 - přihlášky do 20. 5. 2021

 

Studentská grantová soutěž

Přihlášky se podávají do 20. 5. 2021 v elektronické i vytištěné podobě s podpisy projektové manažerce HAMU Ing. Kamile Mikešové (1026).

16. duben 2021

.