Sběr podkladů a údajů pro RIV za rok 2017


V současné době je zahájen sběr podkladů a údajů pro RIV - pro hodnocení Vaší vědecko-výzkumné činnosti za rok 2017.

Informace ohledně předávání údajů do RIV v roce 2018 naleznete na odkazu :
https://www.rvvi.cz/is?s=dokumenty-ke-stazeni

Termíny pro odevzdání údajů jsou pro HAMU stanoveny takto:

  1. Pro výsledky grantů, kde poskytovatel je MŠMT je termín stanoven na 15.3.2018
  2. Pro výsledky grantů, kde poskytovatel je MK ČR je termín stanoven na 1.3.2018

Údaje o výsledcích pro RIV posílejte na adresu daniela@kavanova@hamu.cz

Po zkontrolování a ev. doplnění všech dodaných výsledků (vč. údajů za SGS a DKR) budou výsledky za HAMU hromadně odeslány na pracoviště OVVP na rektorát.

 

12. únor 2018

.