Zápis ze zasedání Fakultní grantové komise HAMU ze dne 5. 12. 2017

Přítomni:     doc. Mgr. Douša, Ph.D., prof. Mgr. Gremlicová, Ing. Dagmar Halenka, Ph.D., prof. Mareš, prof. Kurz, Ing. Mikešová, Mgr. MgA. Štědroň, Ph.D., doc. MgA. Ing. Urban, Ph.D., MgA. Irvin Venyš, Ph.D.

Omluveni:   

 

Program:    

  1. Projednání žádostí PS AMU DKR na rok 2018
  2. Projednání žádostí SGS na rok 2018

 

Proděkan Venyš uvítal přítomné na zasedání FGK HAMU.

 

Ad 1) Projednání žádostí PS AMU DKR na rok 2018

Jednotlivé žádosti byly projednány v souladu s Výnosem rektora č. 6/2015 a Vyhlášením prorektora pro vědu, výzkum, PR a rozvoj. Fakultní doporučení viz příloha č. 1, byla předána Grantové komisi AMU k rozhodnutí.

 Ad 2) Projednání žádostí SGS na rok 2018

Jednotlivé žádosti byly projednány v souladu s Výnosem rektora č. 9/2016 a Vyhlášením prorektora pro vědu, výzkum, PR a rozvoj. Rozhodnutí Fakultní grantové komise viz příloha č. 2. je podmínečné. O definitivním financování bude rozhodnuto po vyhodnocení závěrečných zpráv projektů ukončených k 31. 12. 2017 a přidělení podpory na SVV pro AMU na rok 2018, tedy pravděpodobně na začátku února 2018.

 

Počet příloh: 2

Zapsala: Ing. K. Mikešová

MgA. Irvin Venyš, Ph.D.
předseda FGK HAMU

12. prosinec 2017

Dokumenty:

Zápis ze zasedání Fakultní grantové komise HAMU ze dne 5. 12. 2017


.