Vyhlášení 2. kola Studentské grantové soutěže HAMU pro rok 2020 - přihlášky do 20. 2. 2020 do 12 hod

 

Studentská grantová soutěž

Přihlášky se podávají do 20. 2. 2020 do 12 hod. v elektronické i vytištěné podobě s podpisy projektové manažerce HAMU Ing. Kamile Mikešové (1026).

 

16. leden 2020

.