Vnitřní grantová soutěž pro rok 2018 - 1. kolo

Soutěž je určena pro akademické pracovníky a studenty HAMU.

Přihlášky do výběrového řízení pro Strategické priority a okruh I. Podpora pedagogické práce akademických pracovníků - se podávají do 31. 1. 2017 do 12 hod. v elektronické i vytištěné podobě s podpisy Ing. Kamile Mikešové č. dveří 1026 (kamila.mikesova@hamu.cz)


Přihlášky do výběrového řízení pro okruh II. Tvůrčí práce studentů - se podávají do 31. 1. 2017 do 12 hod. v elektronické i vytištěné podobě s podpisy Ing. Andree Zíkové č. dveří 1026 (andrea.zikova@hamu.cz)

Všechny potřebné formuláře a dokumenty najdete na stránce VGS.

22. listopad 2017

.