Nový okruh pro studentskou mezifakultní spolupráci - termín pro odevzdávání přihlášek: 17. 1. 2020 do 16 hod

Vnitřní grantová soutěž - VGS

Termín pro odevzdání přihlášek: 17. 1. 2020 do 16 hod. projektovému odd. REKTORÁTU

 

29. listopad 2019

.