Granty na Fakultě

INFO

Veškeré žádosti o externí granty (Např. Nadace, MK, MHMP atd.) podávané jménem AMU se podávají prostřednictvím fakultních projektových manažerek HAMU nejméně 10 dnů před uvedeným termínem. 


Aktuality

21.12.2022

Granty

VYHLÁŠENÍ 2. KOLA STUDENTSKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE HAMU PRO ROK 2023

 

20.10.2022

Granty

Vyhlášení Projektové soutěže DKR na rok 2023 - přihlášky do 28. 11. 2022 do 13 hod.

 

20.10.2022

Granty

Vyhlášení SGS na rok 2023 - přihlášky do 21.11. 2022 do 13 hod

 

05.08.2022

Granty

Podpora účasti na vědeckých konferencích

 

27.04.2022

Granty

Vyhlášení výzvy na Fakultní podporu studentských a pedagogických projektů na rok 2022

 

19.01.2022

Granty

VYHLÁŠENÍ 2. KOLA STUDENTSKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE HAMU PRO ROK 2022 - PŘIHLÁŠKY DO 18. 2. 2022

 

19.01.2022

Granty

Vyhlášení 3. výzvy grantové soutěže Excellent pro doktorandy

 

18.10.2021

Granty

Vyhlášení Studentské grantové soutěže (SGS) pro rok 2022

 

18.10.2021

Granty

Vyhlášení Projektové soutěže DKR pro rok 2022

 

15.09.2021

Granty

Vyhlášení 2. výzvy grantové soutěže Excellent – přihlášky do 4. 10. 2021

 

16.04.2021

Granty

Vyhlášení 3. kola Studentské grantové soutěže HAMU pro rok 2021 - přihlášky do 20. 5. 2021

 

30.03.2021

Granty

Prodloužení 2. kola SGS HAMU pro rok 2021 - přihlášky do 6.4.2021

 

02.03.2021

Granty

Vyhlášení 1. výzvy grantové soutěž EXCELLENT - přihlášky do 31. 3. 2021

 

17.02.2021

Granty

Fakultní projektová soutěž 2021 - přihlášky do 19. 3. 2021

 

16.01.2020

Granty

Vyhlášení 2. kola Studentské grantové soutěže HAMU pro rok 2020 - přihlášky do 20. 2. 2020 do 12 hod

 

09.12.2019

Granty

Vyhlášení VGS HAMU pro rok 2020 – termín pro odevzdání přihlášek: 10. 2. 2020 do 10:30 hod

 

29.11.2019

Granty

Nový okruh pro studentskou mezifakultní spolupráci - termín pro odevzdávání přihlášek: 17. 1. 2020 do 16 hod

 

15.10.2019

Granty

Vyhlášení Studentské grantové soutěže SGS HAMU pro rok 2020 - termín pro odevzdání přihlášek: 14. 11. 2019 do 13 hod

 

15.10.2019

Granty

Vyhlášení Projektové soutěže PS DKR AMU pro rok 2020 - termín pro odevzdání přihlášek: 25. 11. 2019 ve 13 hod

 

04.02.2019

Granty

Vyhlášení 2. kola Projektové soutěže DKR AMU pro rok 2019 - termín pro odevzdání přihlášek: 28. 2. 2019 do 12 hod

 

17.01.2019

Granty

Vyhlášení 2. kola SGS HAMU pro rok 2019 - termín odevzdání přihlášek: 12.2. 2019 do 12 hod

 

04.01.2019

Granty

Vyhlášení VGS pro rok 2019 - termín odevzdání přihlášek: 4. 2. 2019 do 12 hod

 

12.10.2018

Granty

Vyhlášení Projektové soutěže AMU (DKR) 2019

 

12.10.2018

Granty

Vyhlášení Studentské grantové soutěže 2019

 

22.02.2018

Granty

Zápis z hlasování per rollam Fakultní grantové komise HAMU ze dne 20. 2. 2018

 

12.02.2018

Granty

Sběr podkladů a údajů pro RIV za rok 2017

 

12.12.2017

Granty

Zápis ze zasedání Fakultní grantové komise HAMU ze dne 5. 12. 2017

 

22.11.2017

Granty

Vnitřní grantová soutěž pro rok 2018 - 1. kolo

 

19.10.2017

Granty

Nadace Leoše Janáčka - termín podání žádostí

16.08.2017

Granty

OSA - termín podání žádostí

 

15.08.2017

Granty

Nadace Leoše Janáčka - termín podání žádostí

 

11.07.2017

Granty

Nadace Život umělce - 3. výzva

 

Kancelář pro vědu, výzkum a projekty (VaV+P) poskytuje organizační a administrativní podporu akademickým pracovníkům školy a studentům všech stupňů studia při zpracování grantových projektů.

Mezi hlavní aktivity Kanceláře pro vědu, výzkum a projekty patří:

 • Evidence, metodická podpora  a administrace grantových projektů (administrace a analýza grantových projektů, kontrola financování a čerpání prostředků běžících projektů, řešení problematiky smluv)
 • Monitoring externích grantových možností
 • Fakultní podpora studentských a pedagogických projektů FPS – příprava a organizace soutěže, kontrola průběhu a čerpání prostředků, kontrola dodržování pravidel, vyhodnocení 
 • Studentská grantová soutěž SGS - příprava a organizace soutěže, kontrola průběhu a čerpání prostředků, kontrola dodržování pravidel, vyhodnocení 
 • Projektová soutěž PS DKR - příprava a organizace soutěže, kontrola průběhu a čerpání prostředků, kontrola dodržování pravidel, vyhodnocení 
 • Centrální rozvojové projekty CRP – příprava projektů, kontrola průběhu a čerpání prostředků, vyhodnocení projektů
 • Národní plán obnovy NPO - příprava projektů, kontrola průběhu a čerpání prostředků, vyhodnocení projektů
 • Zpracovávání podkladů o fakultní grantové činnosti pro prorektora pro vědu, výzkum a projekty AMU
 • Příprava podkladů a vkládání do databáze RIV
 • Aktivní spolupráce s rektorátním oddělením pro VaV+P
 • Administrativní podpora Fakultní grantové komise

Kontakty

doc. MgA. Sylva Stejskalová, Ph.D.

proděkanka pro vědu, výzkum a inovace, mezinárodní vztahy a lidskou důstojnost a rovné zacházení

E-mail: sylva.stejskalova@hamu.cz
Telefon: 234 244 169
Detail osoby
FOTO doc. MgA. Sylva STEJSKALOVÁ, Ph.D.

Ing. Kamila Mikešová

projektový manažer: Projektová soutěž DKR, CRP, PRSŘ, NPO

E-mail: kamila.mikesova@hamu.cz
Telefon: 234 244 130
Detail osoby
Bez obrázku

Silvie Demartini

projektový manažer: externí granty NAKI, SFK, MK, NPO, CRP

E-mail: silvie.demartini@famu.cz
Telefon: 234 244 105
Detail osoby
Bez obrázku

MgA. Mgr. Daniela Machová, Ph.D.

administrativní podpora grantů, RIV, SGS, fakultní manažer - Excellent

E-mail: daniela.machova@hamu.cz
Telefon: 234244110
Detail osoby
FOTO MgA. Mgr. Daniela MACHOVÁ, Ph.D.

Poslední podpořené projekty

Relaxation techniques for violinists

MŠMT, podpořený projekt Projektová soutěž

Rok
2023

Poetic body – qualitative comparative evaluation research of physical training of J. Lecoq and V. Meyerhold

MŠMT, podpořený projekt Projektová soutěž

Rok
2023

Improvizace jako choreografický, autorský a tvůrčí princip

MŠMT, podpořený projekt Projektová soutěž

Rok
2021-2023

SVÁR TEORIE S PRAXÍ ? 2022

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, podpořený projekt IP DKR

Rok
2022

ZKVALITNĚNÍ VÝUKY NA HUDEBNÍ A TANEČNÍ FAKULTĚ AMU POMOCÍ SADY MISTROVSKÝCH KLARINETŮ FIRMY SEGGELKE ZE DŘEVA BOXWOOD (Ev. č.: PR22/50247)

ČEZ, podpořený projekt Podpora regionů

Rok
2022

Ekonomické aspekty a komodifikace tanečního umění, produkce a vzdělání

MŠMT, podpořený projekt Projektová soutěž

Rok
2021-2022

Mikrointervaly v systému přirozeného ladění a jejich psychologické aspekty

MŠMT, podpořený projekt Projektová soutěž

Rok
2021-2022

Application of Semi-occluded vocal tract and neuromuscular electrical stimulation for professional voice user

MŠMT, podpořený projekt Projektová soutěž

Rok
2021-2022

Úvod do problematiky nonverbálního divadla

MŠMT, podpořený projekt Projektová soutěž

Rok
2019-2022

Podpora profesionální praxe

HAMU, podpořený projekt Fakultní podpora nadaných studentů

Rok
2021

Klip, který pomáhá

HAMU, podpořený projekt Fakultní podpora nadaných studentů

Rok
2021

Festivaly a přehlídky

MŠMT, podpořený projekt Centrální rozvojové projekty

Rok
2021

Nová generace

AMU, podpořený projekt Vnitřní soutěž AMU

Rok
2019

Nevěsta pro Dana - repríza

AMU, podpořený projekt Vnitřní soutěž AMU

Rok
2019

Ensemble Terrible

AMU, podpořený projekt Vnitřní soutěž AMU

Rok
2019

Koncert proti totalitě 2019

AMU, podpořený projekt Vnitřní soutěž AMU

Rok
2019

Výměnný orchestrální koncert Praha-Liverpool

AMU, podpořený projekt Vnitřní soutěž AMU

Rok
2019.