Výroční zprávy

V letech 2011 - 2015 byly zprávy o činnosti fakult součástí zprávy o činnosti celé AMU.


.