Světová premiéra Mše studentky HAMU Michaely Augustinové

 

Provedení světové premiéry Mše studentky HAMU Michaely Augustinové proběhlo v rámci Adventního koncertu duchovní hudby dne 4. 12. 2018 v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Plzni.

 

Účinkoval pěvecký ansámbl a komorní soubor plzeňské konzervatoře pod taktovkou Víta Aschenbrennera, který také novou Mši s vokálním ansámblem, varhanami a smyčci nastudoval. 

 

Mimořádný úspěch sklidila světová premiéra Mše Michaely Augustinové. 

Vedoucí Katedry hudební teorie HAMU prof. Jiří Bezděk úvodem mimo jiné ocenil přínos tak náročného díla od mladého autora a vyzdvihl i přebásnění mešního ordinária slovy „Oceňuji vysoké kompetence k vytvoření tak rozměrného duchovního díla se skutečným kontemplativním obsahem, který dokládá autorčin hluboký vztah ke křesťanské víře“. 

Poukázal rovněž na „všestranné nadání - hudební, skladatelské i literární“ studentky klavíru a skladby na Hudební a taneční fakultě Akademie múzických umění v Praze Michaely Augustinové.

V průběhu večera dále zazněly skladby Nicolause Bruhnse, Miloslava Kabeláče, Luigi Cherubiniho a Antonia Vivaldiho.

Text a foto Eva Hubatová

10. prosinec 2018

.