Jiří Bezděk jmenován vysokoškolským profesorem

Vedoucí Katedry hudební teorie HAMU Doc. Mgr. MgA. Jiří Bezděk, Ph.D. byl dne 14. června na návrh Umělecké rady Akademie múzických umění v Praze jmenován vysokoškolským profesorem pro obor Hudební umění se zaměřením Hudební teorie.

Jmenovací dekret mu ve Velké aule Karolina Univerzity Karlovy v Praze dne 25. června slavnostně předal ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga.                      

Text a foto Eva Hubatová

2. červenec 2018

.